Eğitim

Bütün Yazılar – Mahir Çayan Kitap özeti, konusu ve incelemesi

Bütün Yazılar – Mahir Çayan Kitap özeti, konusu ve incelemesi

Bütün Yazılar kimin eseri? Bütün Yazılar kitabının yazarı kimdir? Bütün Yazılar konusu ve anafikri nedir? Bütün Yazılar kitabı ne konu alıyor? Bütün Yazılar PDF indirme linki var mı? Bütün Yazılar kitabının yazarı Mahir Çayan kimdir? İşte Bütün Yazılar kitabı özeti, sözleri, yorumları ve incelemesi…

Kitap

Kitap Künyesi

Yazar: Mahir Çayan

Yayın Evi: Boran Yayınları

İSBN: 9789759240335

Sayfa Sayısı: 464


Bütün Yazılar Ne Anlatıyor? Konusu, Ana Fikri, Özeti

Devrim yolu engebelidir, dolambaçlıdır, sarptır… Kurtuluş bayrağı bu yolu tırmanan gerillaların birbirine iletmesi ile oligarşinin burcuna dikilecektir. Her engebede düşen gerillaların gövdesi bir devrim fırtınası yaratır… Düşen gerillaların kanı devrim yolunu kızıllaştırır, aydınlatır… Düşenler geride kalmazlar, Onlar; emekçi halkın kalbinde, ruhunda ve bilincinde, devrimin önder ve itici sembolleri olarak yaşarlar… Ve onlar; liderdirler, liderler devrim harbinde masa başlangıcında oturmazlar, bu harpte ön safta savaşırlar… Düşenler devrim için; devrim yolunda vuruşarak düştüler… Kalbimize, ruhumuza ve bilincimize gömüldüler… Onlar; KURTULUŞA KADAR SAVAŞ şiirini devrim yoluna kanlarıyla yazdılar… YOLUMUZ; DEVRİM YOLUNDA DÜŞENLERİN YOLUDUR…

MAHİR ÇAYAN


Bütün Yazılar Alıntıları – Sözleri

 • Amerikan emperyalizmi sömürüsünü daha da genişletebilmek (doğal olarak işbirlikçi-tekelci burjuvazi lehine de) doğrusu sömürüyü disipline edebilmek için, siyaset ve ordu içindeki ufak-burjuva aydınlarının desteğine de muhtaçtır.
 • 1923’te kurulan, ulusal, laik Türkiye Cumhuriyeti’nde yönetim, hiyerarşik tabanın üst kademesinde Kemalistler olmak suretiyle, ufak-burjuvazinin ve de burjuvazinin tüm fraksiyonlarının ortak yönetimidir.
  Feodal mütegallibe sindirilmiş, sadece politik ve ideolojik gücü kırılmasına karşın, ekonomik gücü bertaraf edilememiştir.
  Özetlemek gerekirse özetlersek, feodal-komprador devlet mekanizması parçalanmış yerine, tek parti yönetimi altında ufak burjuvazinin diktatörlüğü egemen kılınmıştır.
 • “Devrimin çarlığa karşı kati zaferi; proletarya ile köylülerin devrimci diktatörlüğüdür.” (Lenin, İki Taktik, s: 58)
 • Dünyanın en komik insanları,kulaktan dolma bazı ham bilgilerle kendisini ‘allameyi cihan’ sanan oldukça bilmişlerdir. Bu, bu insanların boylarının ölçüsünü pek iyi bilmediklerini gösterir.


Bütün Yazılar İncelemesi – Kişisel Yorumlar

Kant’ın” Kendi aklını kullanma cesareti göster.” sözü;..: Korkmayın ya…
Devrim kelimesi bazılarını ciddi anlamda ürkütmüş galiba..
Kitabın okunması, eleştirilmesi yapılmamıs neredeyse asla….
Demek ki neymiş kitle psikoljisi devam ediyor.
Sürüden ayrılırsak bizi kurt kapar diyip kendi beyinlerini kullanamiyorlar…
Yazık, cidden aynı monotonlaşmış fikirleri sorgusuz desteklemek sizi gelistirmez.
Hep aynı noktada kalmak bile bir süre sonrasında zor hale gelir, gittikçe batarsınız..
Okuyun ki..
Farklı düşinebilesiniz. (Serist)

Mahir Çayan • Bütün Yazılar: Bütün Yazılar, bugün de tüm devrimcilerin, bu ülkenin mevcut durumundan hoşnut olmayıp köklü bir değişikliğin özlemini duyanların başucu kitabı olmalıdır.
Mahir Çayan’ın Bütün Yazıları’nda, hangi mevzuyu işliyor olursa olsun, mutlak bir iktidar iddiası ve hedefleri vardır. Tüm kuram buna hizmet eder Mahir’de. Türkiye devrimcilerinin bugün en fazla gerekseme duyduğu şey de bu iddiaya ve hedefe haiz olmaktır.
Bütün Yazılar, sağdan soldan çalınmış düşüncelerin, politikayı “sınıflar mücadelesi”nden başka herşeye benzettiği, iktidar hedefinden başka herşeye hizmet eden teoriler karşısında, her devrimci için devrimin yolunu ve hedefini netleştiren bir klavuzdur.
Bu klavuzla bağımsızlık, demokrasi ve sosyalizm yolunda yürüyenlere bir kez de benden merhaba olsun! (V)


Bütün Yazılar PDF indirme linki var mı?


Mahir Çayan – Bütün Yazılar kitabı için internette en oldukça meydana getirilen aramalardan birisi de Bütün Yazılar PDF linkidir. İnternette ücretli olarak satılan bir çok kitabın PDFleri bulunmaktadır. Ancak bu PDF’leri yasal olmayan yollarla indirmek ve kullanmak hem yasalara hem de ahlaka aykırıdır. Yayın evlerinin sitesinden PDF satılıyorsa indirebilirsiniz.

Kitabın Yazarı Mahir Çayan Kimdir?

14 Ağustos 1945 tarihinde Samsun’da dünyaya geldi. Haydarpaşa Lisesi’nde okudu. 1963 senesinde İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesine kayıt yaptırdı. Ertesi yıl Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde öğrenimine devam etti. Bu dönemde TİP (Türkiye İşçi Partisi) ve FKF’ye (Fikir Kulüpleri Federasyonu) bağlı olan SBF (Siyasal Bilimler Fakültesi) Fikir Kulübü’ne girdi. 1965 senesinde bu kulübün başkanlığını üstlendi.


Mahir Çayan Kitapları – Eserleri

 • Mahir Çayan – Toplu Yazıları
 • Kesintisiz Devrim 1
 • Bütün Yazılar
 • Savunma
 • Kesintisiz Devrim
 • Teorik Yazılar
 • Politik ve Askeri Savaş Sanatı 5


Mahir Çayan Alıntıları – Sözleri

 • Dünyanın en komik insanları,kulaktan dolma bazı ham bilgilerle kendisini ‘allameyi cihan’ sanan oldukça bilmişlerdir. Bu, bu insanların boylarının ölçüsünü pek iyi bilmediklerini gösterir. (Bütün Yazılar)
 • “Aynılar aynı yerde, ayrılar ayrı yerde” (Mahir Çayan – Toplu Yazıları)
 • “Bilindiği gibi Türkiye, yarı sömürge ve yarı feodal bir ülkedir. Böyle bir ülkede devrimci mücadele, bağımsızlık ve demokrasi için yapılan mücadeledir. Yani emperyalizmin ve uzantı ve müttefiklerinin temizlendiği, milli bir demokrasiye sahip, tam bağımsız Türkiye’yi kurma mücadelesidir bugünkü devrimci mücadele. Milli demokrasiye sahip, bağımsız Türkiye’yi kurma mücadelesi, yalnızca proleter devrimcilerin değil, bütün Türkiye’li yurtseverlerin ortak bir mücadelesidir.” (Mahir Çayan – Toplu Yazıları)
 • .
  Marks ve Engels’e gore ayaklanma bir sanattır.
  . (Kesintisiz Devrim 1)
 • 1923’te kurulan, ulusal, laik Türkiye Cumhuriyeti’nde yönetim, hiyerarşik tabanın üst kademesinde Kemalistler olmak suretiyle, ufak-burjuvazinin ve de burjuvazinin tüm fraksiyonlarının ortak yönetimidir.
  Feodal mütegallibe sindirilmiş, sadece politik ve ideolojik gücü kırılmasına karşın, ekonomik gücü bertaraf edilememiştir.
  Özetlemek gerekirse özetlersek, feodal-komprador devlet mekanizması parçalanmış yerine, tek parti yönetimi altında ufak burjuvazinin diktatörlüğü egemen kılınmıştır. (Bütün Yazılar)
 • “Devrimci teori olmadan, devrimci hareketten söz edilemez.” Bu söz emperyalizmin boyunduruğu altındaki, ufak burjuva yaşantı ve düşüncesinin son aşama etkin olduğu bizimki şeklinde bir ülkede oldukça daha anlamlıdır. İlk bakışta dağ şeklinde kuvvetli görünen ve her çeşit oportünizmin stratejik planda büyüttüğü yankee işgali, ülkenin sanatından sporuna kadar tüm toplumsal yaşantısında kendisini hissettirmektedir. Yeraltı kaynaklarından dış ticaretine, ekonomisinden politikasına kadar ülkenin üstünde denetim kurmuş olan yankee terörizmi, bilinmiş olduğu şeklinde feodal müttefiki ile beraber demokrasiciliğimizin iktidar partisidir. Milli kurtuluşçu ve demokratik nitelikteki en ufak kıpırdanmaların bile ezilmeye çalışmış olduğu, ulusal kurtuluşçuların ana caddelerde halkın gözü önünde açıkça öldürülmüş olduğu bir ülkede bu koşullar altında değil Marksist olmak demokrasiden yana olmak bile yürek ve cesaret isteyen bir iştir. (Mahir Çayan – Toplu Yazıları)
 • “Bize sorarsanız sizin aslolan yeriniz bataklıktır. Ve oraya varmanız için size her türlü yardımı hayata geçirmeye hazırız.” (Mahir Çayan – Toplu Yazıları)
 • “Varsın tüm oklar üstümüze yağsın, biz doğru gördüğümüz yolda sonuna kadar yürüyeceğiz !” (Mahir Çayan – Toplu Yazıları)
 • “Proletaryanın devrimci mücadelesinin amacı, burjuvazinin çizdiği sınırları aşmak ve ulusların enternasyonalizmini gerçekleştirmektir; proleterlerin vatanı yoktur, onların vatanı enternasyonaldir. Onların bütün hareketleri, temel bakımından insancıl ve milliyet karşıtıdır. Milliyeti yalnız proleterler ortadan kaldırabilirler.” (Mahir Çayan – Toplu Yazıları)
 • “Devrimin çarlığa karşı kati zaferi; proletarya ile köylülerin devrimci diktatörlüğüdür.” (Lenin, İki Taktik, s: 58) (Bütün Yazılar)
 • Amerikan emperyalizmi sömürüsünü daha da genişletebilmek (doğal olarak işbirlikçi-tekelci burjuvazi lehine de) doğrusu sömürüyü disipline edebilmek için, siyaset ve ordu içindeki ufak-burjuva aydınlarının desteğine de muhtaçtır. (Bütün Yazılar)
 • Marks ve Engels’e gore ayaklanma bir sanattır. (Mahir Çayan – Toplu Yazıları)
 • Peki ya hiçbir şekilde teslim olmayacaksak ? (Savunma)
 • Oportünizm her yerde daima Bilimsel Sosyalizmi tahrifte iki metoda başvurur.
  Ya süre ve mekan kavramlarını dikkate almadan Marksizm ustalarının başka zamanı şartlar için ileri sürdükleri ve yaşanılan dönemde eskimiş olan tezlere dört elle sarılmış olur ve bu tezleri kendi sapmasına dayanak hayata geçirmeye çalışır. Veya Marksizm-Leninizmin her koşul altında geçerli tezlerini “zaman ve mekan değişmiştir, o yüzden geçerli değildir” diyerek Marksizmi revize eder. (Kesintisiz Devrim 1)
 • Ben adalıyım ey kahpe hücre, Ada’lı.
  Doğru ya, sen nereden bileceksin Ada’mı.
  asırlık, feodal, militarist hücre. (Savunma)
 • ….
  İktidar meselesi her devrimin ana meselesidir.
  Ama bütünü değildir..!
  …… (Kesintisiz Devrim 1)
 • Birinci alternatifte, rahat bir yaşantı, bu düzenin nimetleri vardır. İkincisinde ise, çeşitli zorluklar, kan, işkence ve ölüm vardır.
  Biz, yurtsever kişiler olarak, ikinci yolu seçtik.
  Seçtiğimiz yol, Gazi Mustafa Kemal’in açmış olduğu yoldur.
  O’nun başlatmış olduğu Anadolu İhtilalinin yoludur.
  Parolamız, “Ya bağımsızlık Ya Ölüm!
  Hedefimiz, “İstiklal-i Tam Türkiye”dir.. (Savunma)

YORUMLAR

YORUM YAZ!

Yorum Ekle[

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu
düşmeyen takipçi satın al tiktok takipçi satın al Instagram takipçi hilesi instagram yabancı takipçi satın al takipçi satın al
viagra meritking meritroyalbet bahsine giriş madridbet yeni giriş paralı tombala siteleri