Yenilenemez Enerji Kaynakları Nelerdir? [Avantajları ve Dezavantajları] - Webhaberim
Genel Kültür

Yenilenemez Enerji Kaynakları Nelerdir? [Avantajları ve Dezavantajları]

Yenilenemez enerji kaynakları nedir? yüzyıllar süresince biriken fosil rezervlerini tüketen kaynaklardır. Bu enerji rezervlerinin tükenmesine niçin olur.

Bu kaynaklarda mühim bir düşüş kaydeden ve şu anda bu enerji rezervlerini sondajın yan etkilerinden etkilenen birçok ülke var. Bu ülkelerin örnekleri Çin ve Hindistan’dır.

Yenilenemez Enerji Kaynakları Nelerdir?

Yenilenemez enerji kaynakları, yüzyıllar süresince biriken fosil rezervlerini tüketen kaynaklardır. Bu enerji rezervlerinin tükenmesine niçin olur.

Bu kaynaklarda mühim bir düşüş kaydeden ve şu anda bu enerji rezervlerini sondajın yan etkilerinden etkilenen birçok ülke var. Bu ülkelerin örnekleri Çin ve Hindistan’dır.

Dünyada fosil yakıtlar açısından yenilenemeyen kaynakların hızla bozulmuş olduğu birçok yer var. Yakında hiçbiri kalmayacak, önlemler alınmazsa.

Bu, dünyanın hızla devam eden ya da gerçekleşen bozulma sürecinden kurtulmak için tersine çevrilmesi ihtiyaç duyulan bir eğilimdir. Yenilenemez enerji kaynakları ve yenilenemez enerji kaynakları örnekleri şunlardır:

yenilenemez enerji kaynakları nelerdir

1. Kömür

Kömür, dünyadaki en bolca fosil yakıtıdır. Birkaç yüzyıl ilkin eski nebat ve hayvanların çürümesiyle oluşmuşlardı. Kömür çoğunlukla dünyanın altında bulunur ve bugün itibariyle elektrik üretimi için büyük bir yakıt deposudur.

Yeryüzündeki bir çok elektrik santrali, kesintisiz olarak elektrik üretmek için büyük oranda kömür rezervine gerekseme duyar. Kömür yakıldığında suyu suya dönüştürmek için kullanılan ısıyı üretir.

İLGİLİ HABER

Güneş Enerjisi Nedir Özetlemek gerekirse | Ne İşe Yarar | Nerelerde Kullanılır?

Buhar, sonrasında elektrik üreten jeneratörleri aktive eden türbinleri hareket ettirmek için kullanılır. Kömür aşırı oranda karbon ihtiva eder. Güç üretmek için yakıldığında, karbondioksit üretmek için oksijen ile karışır.

Karbondioksit küresel ısınmadan görevli bir gazdır. Kömürün ve öteki fosil yakıtların kullanımı bir tek keşfedildikten sona artmıştır. Aşırı kullanımı, çevrenin bozulmasına ve ekolojik dengesizliğe niçin olmuştur.

yenilenemez enerji kaynakları nelerdir

Her ne kadar bu dünyada kömür büyük oranda mevcut olsa da, yeşil yada temiz enerjiye getirilmemesi durumunda 40-50 yıldan fazla sürmeyeceği tahmin edilmektedir. Verimli ve ucuz bir enerji deposu olan kömür, istikrarlı ve büyük ölçekli elektrik üretimi sağlar.

Enerji santralleri iki tür kömür kullanır: linyit ve sert kömür. Linyit, eski bataklık ormanlarından 15 ila 20 milyon yıl ilkin yüksek tazyik altında gelişmiştir.

Sert kömür de aynı şekilde gelişti, sadece Dünya’da 300 ila 350 milyon yıl derinliklerinde ek tazyik ve ısıya maruz kaldı. Bu karbon içeriğindeki farkı açıklıyor, linyit için %30 ve taş kömürü için %80’dir. Enerji üçgeninin görüntüsü ise şöyledir.

yenilenemez enerji kaynakları nelerdir

Tedarik güvenliği: Kömür santralleri istikrarlı ve büyük ölçekli elektrik üretimi sağlar. Yeryüzünün fosil yakıtlarından en yaygın ve yaygın olarak dağılmış olan kömür, tedarikin kolayca mevcut olduğu ve bozulmaya maruz kalmayacağı anlamına gelir.

Rekabetçilik: Kömürün gücü rekabetçi bir üretim maliyetine haizdir. Yakıt maliyetleri düşük ve kömür piyasaları iyi çalışıyor. Bununla beraber, kömür santrali CO 2 emisyonlarını azaltan teknolojiler pahalıdır.

İklim ve çevre: Kömür santralleri yüksek düzeyde CO 2 yayarlar. Kömür madenciliği ek olarak peyzaj ve altyapı ile mühim seviyede etkilemektedir. Eski açık döküm mayınları tekrardan yetiştirilmek zorunda. Kömür santrallerinin iklim etkilerini yönetmek için büyük çabalar  CO 2 emisyonlarını azaltmak için temiz kömür teknolojilerinin geliştirilmesi de dahil olmak suretiyle yapılmaktadır.

yenilenemez enerji kaynakları nelerdir

2. Petrol

Suudi Arabistan, Kuveyt, İran ve Irak  dahil olmak suretiyle orta doğu ülkelerinin çoğunda petrol bulunurken, Kuzey Amerika ve Kanada’da bazı sınırı olan petrol kuyuları bulunmaktadır. Ülkelerin bir çok hala petrol gereksinimlerine gore bu ülkelere büyük bağımlılık göstermektedir.

Kömür şeklinde, milyonlarca yıl ilkin yaşamış olan ölü nebat ve hayvanlardan da yapılmıştı. Bitkiler ve hayvanlar öldüğünde, yoğun bir tazyik ve ısı yaratan kalınca katman balçık ve kumla kaplandı. Bu fosil yakıtlar kömür, petrol ve naturel gaz bunların sonucudur.

Petrol ve yağ ile ilgili ürünlerin geniş kullanımı, büyük hava kirliliğine niçin olmuştur. Araçlarda kullanılan mühim bir yakıt deposudur. Yanma işleminden dolayı, yağ yakıldığında karbondioksit şeklinde zararı olan gazlar açığa çıkar. Her gün bir tek Amerika Birleşik Devletleri’nde 19.7 milyon varil petrol tüketiliyor.

Petrol boru hatları yada gemiler kullanılarak öteki ülkelere göç eder. Gemilerde sızıntı, içeride yada çevresinde yaşayan hayvanları ve bitkileri etkilemektedir. Sadece birkaç yıl sonrasında, British Petroleum (BP) petrol içeren bir vapur, petrol sızıntısına niçin oldu ve bu da denizde yaşayan birçok balina, balık ve minik hayvanın öldürülmesine niçin oldu.

Mesela soğuk kış günlerinde, öteki bitkiler kafi enerji veremediğinde yağ çoğu zaman bir yedek yakıt olarak kullanılır.

Kömür şeklinde, petrol, Dünya yüzeyinin altında kalan bitkilerden ve öteki organizmalardan yapılır. Yoğun tazyik ve yüksek sıcaklıklar altında, bu organizmalar milyonlarca yıldan fazla değişmiştir. Yağ, gözenekli kayadaki ceplerde yada petrol kumu olarak toplanır.

2011 senesinde dünyanın en büyük petrol üreticileri Suudi Arabistan, Rusya, ABD, İran, Çin ve Kanada’dır. Petrolün büyük bir kısmı benzin, dizel yakıt ve tayyare yakıtı olarak rafine edilir. Isıtma yağı olarak daha minik bir kısım kullanılır.

yenilenemez enerji kaynakları nelerdir

Petrol de elektrik üretmek için kullanılır. 2008 senesinde, dünya elektrik üretiminin yüzde 5’i petrolden geldi. AB’de petrol, 2008 senesinde elektrik üretiminin yüzde 3’ünü oluşturdu.

İklim ve çevre üstündeki negatif etkisinde bırakır, yağ, çevreye zarar verebilecek çeşitli öğeler ihtiva eder. Yakma işlemi, iklim değişikliğine katkıda bulunan karbondioksit oluşturur.

Kükürt dioksit, toz ve azot oksitler de üretilir. Yağ ekstraksiyonu ek olarak büyük miktarlarda tatlı su gerektirir. Ekstraksiyon ve nakliyede belirgin bir petrol sızıntısı riski vardır.

Yağ, pik yüklü bir enerji deposudur. Petrol, değişik güç santrallerinde elektrik ve / yada ısı üretmek için kullanılabilir. Yağ, öteki bitkilerin sorunları olduğunda yada soğuk kış günlerinde kafi enerji sağlayamadığında bir tek pik yük yakıtı olarak kullanılır.

Avrupa enerji sisteminde elektrik ve ısı üretmek için petrolün önemi azalır. Bir olasılık (mesela, İsveç’te göz önünde bulundurularak), pik yük tesislerinde yağın biyoyağ ile değiştirilmesidir.

Başka bir olasılık ahşap pelet kullanmaktır. Bununla beraber, bu iki çözümün bazı dezavantajları vardır. Biyo-yağ uzun soluklu depolama için uygun değildir ve odun peletlerinin kullanımı mühim yatırımlar gerektirir.

yenilenemez enerji kaynakları nelerdir

3. Doğal Gaz

Doğal gaz, metan, etan, propan ve bütan dahil olmak suretiyle birkaç gazın bir karışımıdır. Tamamen yanar ve hiçbir kül bırakmaz. Neredeyse asla kirlilik yaratmaz ve en temiz fosil yakıtıdır.

Bu gazlardan, metan oldukça yanıcıdır. Rengi, tadı ya da kokusu yoktur. Bu, bazı kimyasalların ayrı evlere sağlanmadan ilkin eklenmesi ve böylece sızıntının kolayca tespit edilebilmesidir.

Orta Doğu ülkeleri, bilhassa İran ve Irak, yüksek naturel gaz rezervlerine haizdir. Bu yakıt kaynağının güzelliği, neredeyse asla kirlenmemeye, ucuz ve çevre dostu olmasına niçin olur.

Doğal gaz oldukça yönlü bir enerji deposudur ve Avrupa’nın enerji karışımında yaşamsal bir rol oynar.

Doğal gaz çeşitli endüstriyel işlemlerde kullanılır ve ısıya ve elektriğe dönüştürülür. Hanelerde ısıtma ve yiyecek pişirmek için kullanılır.

Milyonlarca yıl içinde biyolojik maddenin yavaş ayrışmasıyla oluşan bir fosil enerji deposudur. Genellikle yağ ile aynı yerlerde bulunur. Gaz kokusuz, renksiz ve ortalama yüzde 90 oranında metandan oluşur.

AB’de gaz mühim bir enerji deposudur. Eurogas’ın son tahminlerine gore, 2015 senesinde gaz tüketimi 2014 yılına gore ortalama% 4 arttı. Bu artış, ilk dört yılda, sıvılaştırılmış naturel gaz (LNG) ithalatındaki artışın arzın daha çok çeşitlendirilmesine vurgu yaparak yansıtıldı.

Eurogas tarafınca bugün gösterilen 2015 için ilk tahminler, AB-28’deki gaz tüketiminin 4,603,6 terawatt-saat brüt kalorifik kıymeti (TWh GCV), 426,3 milyar metreküp (bcm) ya da 356,3 milyon ton petrol eşdeğeri net kalorifik bulunduğunu göstermektedir. Değer (mtoe NCV). AB, başta , Cezayir ve Katar olmak suretiyle net naturel gaz ithalatçısıdır.

yenilenemez enerji kaynakları nelerdir

Norveç, Hollanda, Birleşik Krallık, ülkeler arasındaki büyük farklılıklar Avrupa ülkeleri içinde gaz tüketiminde büyük farklılıklar vardır. Ana pazarlar Almanya, İngiltere ve İtalya’dır (AB gaz tüketiminin% 50’si), bunu Hollanda, İspanya ve Fransa takip etmektedir.

Hollanda, Avrupa’nın en büyük gaz sahasına haiz, Groningen’deki Slochteren ve neredeyse tüm haneler (% 98), 1960’lardan bu yana 200.000 km’den fazla bir şebekeye haiz.

Enerji üçgen, toplumu enerji ile beslerken, üç mühim boyut içinde bir denge kurulmalıdır: rekabet gücü, arz güvenliği, çevre ve iklim. Tek bir enerji deposu, tüm boyutlardan optimal değildir. Bu enerji üçgeni naturel gazın artılarını ve eksilerini gösterir.

Enerji üçgeninin görüntüsü, iklim ve çevre: Doğal gazın yanması, öteki fosil yakıtların yanmasından daha azca seviyede olsa da CO 2 yayar. Doğal gaz, böylece sürdürülebilir bir enerji sistemine dönüşümde bir geçiş yakıtı olabilir. Dengeleme gücü olarak naturel gazın görevi, güneş ve rüzgar enerjisi şeklinde dalgalanan üretim ile yenilenebilir enerji kaynakları olarak artacaktır.

Tedarik güvenliği: Doğal gaz, elektrik üretiminde yüksek bir esneklik sağlar ve dengeleme gücü olarak işlev görmesini sağlar. Sarf malzemeleri bir miktar belirsiz olabilir ve naturel gaz ihraç eden bazı bölgeler politik istikrarsızlıkla karşı karşıyadır. Geleneksel olmayan şeyler gazı gelişimi bu belirsizlikleri azaltabilir. Teknolojik gelişmeler, daha çok oranda naturel gazın daha verimli ve ucuz yöntemlerle çıkarılmasına olanak verecek ve arz güvenliğini artıracaktır.

Rekabet Edebilirlik: Doğal gaz öteki fosil yakıtlara gore daha pahalı bir enerji deposudur ve kısmen de petrol fiyatıyla eşleşmesinden dolayı mühim fiyat değişimlerine tabidir. CO 2 tutarları yükseldikçe naturel gaz daha rekabetçi hale gelecektir.

yenilenemez enerji kaynakları nelerdir

4.Bor

Dünyadaki tüm bor rezervinin %70 Türkiye’de Ege bölgesindedir. ABD’de ise %30 bulunmaktadır. Devletimizde borun bulunmuş olduğu bölgeler Kütahya (Emet), Balıkesir (Bigadiç, Susurluk, Sandıklı), Bursa ve Eskikent (Seyitgazi).

Az oranda radyoaktif araç-gereç oldukça fazla enerji üretir. Ham maddeler nispeten ucuzdur ve oldukça uzun sürebilir. Atmosferik kirleticilerden vazgeçmez. Nükleer reaktörlerin emek vermesi pahalıdır.

Nükleer atık oldukça zehirlidir ve yüzlerce yada binlerce senedir güvenli bir halde depolanması gerekir (depolama oldukça pahalıdır). Nükleer maddelerin sızıntısı insanoğlu ve çevre üstünde yıkıcı bir etkiye haiz olabilir. En fena nükleer reaktör kazası 1986 senesinde Çernobil’de oldu.

Bir fosil yakıtın oluşması için lüzumlu olan üç mühim adım vardır: organik madde birikimi (hayvan yada nebat kalıntıları), oksitlenmesini önlemek için organik maddenin korunması ( mesela, denizde yada bataklıkta olmak suretiyle havanın dışarıda bırakılması) ) ve organik maddenin petrol yada naturel gaz şeklinde bir fosil yakıtına dönüştürülmesi.

Bu, tipik olarak, tortu tabakaları tarafınca kaplanan organik maddenin, tazyik ve ısıyı arttıran (50-150 ° C) olmasından doğar. Fosil yakıtlar yenilenemez olarak tanımlanmıştır, bu sebeple bu işlemin gerçekleşmesi milyonlarca yıl sürer.

Yanan fosil yakıtlar, sera gazlarından kabul edilen karbondioksit üretir. Kömür yakma – bir fosil yakıt – değil bir tek üreten karbon dioksit, bununla birlikte, hava kirliliği arttıran hava içine sülfür özgür bırakır.

yenilenemez enerji kaynakları nelerdir

Fosil yakıtlar için tahmini süre

Petrol: 50 yıl

Doğal gaz: 70 yıl

Kömür: 250 yıl

Yenilenemez Enerji Kaynaklarının Geleceği

Yenilenemez enerji kaynakları, dünya endüstri kompleksini oldukça uzun bir süre süresince körükledi. Bu sektörde kelimenin süratli açlıkla karşı karşıya kalmış olduğu bir noktaya ulaştı. Ayrıca, işlerin amaçlandığı şeklinde çalıştığından güvenli olmak için dikkatlice bakılması ihtiyaç duyulan başka ilişkili etkisinde bırakır de vardır. Ancak durum bu şekilde değil. Bu fosil yakıtların kullanımının artmasıyla beraber, hem hayvan hem de nebat yaşamını etkileyen arazi kirliliği ve hava kirliliği şeklinde birçok çevresel tesir vardır. Yenilenebilir olmayan kaynakların geniş kapsamlı neticeleri açıklanamaz ve herhangi bir şey yapmak için oldukça geç olmadan eğilimin tersine çevrilmesi gerekiyor.

Yenilenemez enerji kaynaklarında karbon mühim bir yakıt deposudur. Yanma gerçekleştiğinde, karbon oksijenle karıştırılır ve karbondioksit oluşturur. Bu çevreyi kirletir ve küresel ısınmaya niçin olur. Son birkaç yılda, karbondioksit konsantrasyonu bir tek atmosferde artmıştır. İklim değişikliği, asit yağmuru ve mevsimlerdeki değişiklik, pek oldukça insan tarafınca gözlemlenen öteki etkilerden bahsetmiyor. Oldukca fazla mesele, kıt kaynaklar ve artan fiyatlar ile bu kaynaklar yaşam boyu kullanılamaz. Bazı alternatif enerji kaynaklarını aramak ve çevremizi zararı olan gazlardan korumaktır.

yenilenemez enerji kaynakları nelerdir

Yenilenemez Enerjinin Avantajları

1. Enerjide yüksektir.

  • Kömür ve petrol şeklinde yenilenemeyen enerji kaynakları, birim başına güneş enerjisi yada rüzgar enerjisi şeklinde yenilenebilir enerji kaynaklarından daha çok enerji sağlamaya eğilimlidir.

2. Dünya genelinde hareket etmek mümkündür.

  • Kömür yada petrol varilleri şeklinde katı, fizyolojik formda olma eğilimi gösterdikleri için, yenilenemez enerji kaynakları çoğu zaman yerden bir yere kolaylıkla alınabilir. Bu, yenilenebilir enerji kaynaklarının (güneş yada rüzgar enerjisi şeklinde) harcanmasına uygun olmayan bölgelerde yaşayan insanoğlu için uygun olabileceği anlamına gelir.

3. Karlıdır.

  • Kömür madenciliğinde, petrol satılmasında yada naturel gaz boru hatlarının yapımında yapılacak oldukça sayıda kar var.

4. Gelenekseldir.

Biroldukça insan için odun ve kömür ateşi rahat ve geleneksel bir şeydir. Biroldukça makinenin, şöminenin ve enerjinin kullanıldığı öteki bölgeler, yenilenemeyen enerji kaynakları ile kullanılmak suretiyle hususi olarak tasarlanmıştır.

5. Kullanımı kolaydır.

Yenilenebilir olmayan enerji kaynaklarının evde ya da büyük bir fabrikada yanması oldukça kolaydır.

6. Maliyet etkindir.

Biroldukça yenilenemez enerji deposu (mesela naturel gaz şeklinde) aslen birim başına oldukça ucuzdur.

7. İş yaratmaktır.

Yenilenebilir enerji kaynaklarının çıkarılması, taşınması ve rafine edilmesi bunların kullanılmasına yönelik makinelerin oluşturulmasının yanı sıra bolca oranda iş yaratır ve böylece bir ülkenin ekonomisini sürdürmenin bir yolu olabilir.

yenilenemez enerji kaynakları nelerdir

Yenilenemez Enerjinin Dezavantajları

1. Zamanı etkin kullanamazsınız.

  • Madencilik kömürü, petrol arama, naturel gazın çıkarılması ve taşınması için matkaplar ve borular inşa etmek oldukça süre alıcı süreçlerdir. Bu enerjiyi almak için oldukça çaba harcıyor!

2. İklim değişikliğine negatif katkı yapar.

  • Yanan kömür, petrol ve naturel gaz, küresel ısınmaya katkıda bulunan büyük miktarlarda karbondioksit ve karbon monoksit salmaktadır. Bu kimyasallar ozon tabakasını tahrip eder, okyanusları asidik hale getirir ve karbonla doyurur, ve hayvanların nefes alması ve bitkilerin gelişmesi için havayı daha zor hale getirir. Atmosferdeki karbon varlıklı havası “manto” yaratarak, ek olarak, bu kimyasallar Güneş ışınlarını yakalayın ve atmosferi oldukça daha sıcak bir hale getirin: sera tesiri söz mevzusudur. Sera tesiri denir, bu sebeple atmosferi devasa bir sıcak sera şeklinde yapar.

3. Asit yağmurunu tetikler.

  • Yanan fosil yakıtlar, yağmurun asidik hale gelmesine yol açan oksitleri (sülfür oksit dahil) açığa çıkarır. Bu yaban yaşamı için oldukça zararı olan ve bununla birlikte binaları aşındırır.

4. İnsanlar için tehlikelidir.

  • Fosil yakıtlar şeklinde yenilenemeyen enerji kaynakları karbon monoksit yayabilir. Bu, insanoğlu için tehlikelidir ve solunduğunda solunum problemlerine ve ölüme niçin olabilir. Bilhassa tehlikelidir bu sebeple renksiz ve kokusuzdur ve bundan dolayı insan gözü yada koku duyusu tarafınca algılanmaz. Yenilenebilir olmayan yakıtların kullanılmasının, daha azca tehlikeli olan yenilenebilir enerji kaynakları söz mevzusu olduğunda riske değip değmeyeceğini kendimize sorabiliriz.

5. Gelecek nesiller için geçerli değildir.

  • Zira tarif olarak yenilenemeyen, yenilenemeyen enerji kaynakları tükenecektir. Bu, insanların hayatlarımızı sonsuza dek sürdürebilecekleri anlamına gelir. Aslında, yenilenemeyen birçok rezervimiz bu yüzyılın sonunda tükenebilir. Yenilenebilir olmayan enerji kaynaklarının kullanılması, altyapı, konut ve fabrikalarımızın yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmaya hazır hale getirmek için adım atmadan oldukça egoist olduğu söylenebilir. Dahası, yenilenemeyen tüm enerji kaynaklarının şimdi, gelecek nesiller için ayrılmadan kullanılmasının egoist bir fiil olduğu söylenebilir.

6. Kirlidir.

  • Pek oldukça yenilenemez enerji deposu zararları oldukça kirlidir ve evindeki eşyalar üstünde kurum ve kir bırakır. Fabrikalarda kullanıldığında, bina ve kaldırımları kapatabilecek ve şehirleri kirli ve kirli hissedebilecekleri havaya kurum ve öteki kirli maddeleri saldılar. Modern şehirlerin bazılarının yakınma etmiş olduğu ve onları karanlık ve bulutlu görünmesine niçin olabilecek dumanların ortaya çıkarılmasının bir sebebi, kirli, yenilenemeyen enerji kaynaklarının aşırı kullanımıdır.

Sonuç
Yenilenemez enerji kaynaklarının avantajları olsa da, bunların dezavantajlarından oldukça daha çok olduğu görülmektedir. Yenilenemez enerji kaynaklarının zararları enerji açısından uygun ve varlıklı olmalarına karşın, mesela yenilenemeyen fosil yakıtlar çevre için oldukça fena ve insan sağlığına zararı olan. Dolayısıyla, insanların alternatif  yenilenebilir enerji kaynaklarını en kısa zamanda kullanmaya başlaması zorunludur.

Yenilenebilir olmayanlardan yenilenebilir enerji kaynaklarına geçiş yapmak, düşündüğümüzden daha kolay! Ve bu mevzu yenilenebilir enerji kaynaklarımızın birçoğunun birkaç on yıl içinde tükeneceğini düşünürsek, bu mevzu acil hale geliyor. Gelecek nesillere doğru şeyi yapmak için şimdi harekete geçmemiz önemlidir.

Yenilenemez Enerji Kaynaklarına Alternatif

Başka alternatif enerji kaynakları bulmakta olan birçok etken grup vardır. Mesela, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı ve azaltılması artmıştır. Dünya genelinde, temiz, yenilenen, sürdürülebilir ve geniş çapta mevcut olduğundan bu enerjiden yararlanmak için çeşitli yenilenebilir enerji projeleri bulunmaktadır.

Bir çok insan, bu projelerin bile, elektrik üretmek için dolaylı olarak fosil yakıt tüketdiğini iddia etmektedir. Üretmek için fosil yakıt kullanan fabrikalarda türbin, jeneratörler, bıçaklar, güneş panelleri, transformatörler ve öteki birkaç minik parça imalatı yapılmaktadır. Ancak, yenilenebilir enerji uzmanları, bu tesisler tarafınca üretilen enerjinin, bu bileşenlerin yapımında harcanan enerjiden oldukça daha yüksek bulunduğunu söylüyorlar.

Her ne kadar bu enerji kaynakları son birkaç on yıldan beri kullanımda olsa da, sadece son birkaç yılda yenilenebilir enerjinin hızını artırdığı görülüyor. Bu projelere büyük yatırımlar yapılmış oldu ve dünya genelinde birçok şirket, çeşitli ülkelerdeki rüzgar çiftlikleri, güneş tarlaları ve hidroelektrik santralleri kuruyor. Nükleer enerji de momentum kazanmıştır.

Her ne kadar radyoaktif atıklar biçiminde bazı zehirli maddeler salınması sebebiyle yenilenebilir bir kaynak olarak görülmese de, sürdürülebilir bir enerji deposudur. Seneler sonrasında bile, dünya enerji üretiminde yenilenebilir enerjinin oranı% 20’den azdır. Ancak, 2020 yılına kadar yenilenebilir enerjinin, dünya elektrik üretiminde büyük oranı olacağına inanılmaktadır.

Kömür madenciliği olduğu şeklinde baskın olarak, çevre kirliliğin yanı sıra öteki birçok ilgili etkiden kurtarmak için sınırlandırılmalıdır. Bu, yenilenebilir enerji kaynaklarına girmek için planların yapılmasından ilkin, 19. yüzyılın başlarında büyük bir enerji kaynağıydı. Petrol aramaları bir zamanlar en iyi tecim ve yatırım yapmaktı.

Günümüzde herhangi bir bulgu beklemede olan bir çevre felaketidir. Jeotermal güç, oldukça fazla enerji veren bir diğeridir. Fena olan tek şey, geniş çevresel etkilere haiz yenilenemeyen bir enerji deposudur. Havada karbon monoksit özgür kaldığında, oksijen ile bağlanır ve bu belirli alanda oksijen yüzdesini azaltır. Bu, karbon dioksiti oluşturmak için çevreden gelen oksijeni yok etmiş olduğu için boğulma kabiliyetine haiz bir gazdır.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu
Instagram takipçi hilesi instagram yabancı takipçi satın al takipçi satın al
meritking meritroyalbet bahsine giriş madridbet yeni giriş paralı tombala siteleri