Eğitim

Bütüncül Psikoterapi – Tahir Özakkaş Kitap özeti, konusu ve incelemesi

Bütüncül Psikoterapi – Tahir Özakkaş Kitap özeti, konusu ve incelemesi

Bütüncül Psikoterapi kimin eseri? Bütüncül Psikoterapi kitabının yazarı kimdir? Bütüncül Psikoterapi konusu ve anafikri nedir? Bütüncül Psikoterapi kitabı ne konu alıyor? Bütüncül Psikoterapi PDF indirme linki var mı? Bütüncül Psikoterapi kitabının yazarı Tahir Özakkaş kimdir? İşte Bütüncül Psikoterapi kitabı özeti, sözleri, yorumları ve incelemesi…

Kitap

Kitap Künyesi

Yazar: Tahir Özakkaş

Yayın Evi: Litera

İSBN: 9789756329078

Sayfa Sayısı: 480


Bütüncül Psikoterapi Ne Anlatıyor? Konusu, Ana Fikri, Özeti

Batıda geliştirilmiş olan insan modelleri ve tedavi stratejileri evrensel insanı tanımlamakta oldukça net ve açık bilgiler sunmaktadır. Gelişmiş ülkelerde bir psikoterapi kültürü bulunmuş olduğu ve bu toplumların ortak bir kabulü haline geldiği için, psikoterapinin değişik şekillerinin kendilerine kolayca uygulama alanı bulabildiğini görmekteyiz. Ancak gelişmekte olan ülkelerde durum bu şekilde değildir. İnsanların bedensel gereksinimleri ve rahatsızlıklarının, uygar bir tavırla dikkate alınıp karşılanması şeklinde ruhsal gereksinim ve rahatsızlıklarının da en uygun yöntemlerle giderilmesi aynı şekilde çağıl bir tavrın sergilenmesi anlamına gelir. Bu çerçevede psikoterapi uygulamalarının değişik ekol ve yöntemlere gore çeşitlilik arzettiğinden ve neredeyse her insana özgü bir yöntemin bulunabileceği bir psikoterapi spektrumundan söz etmek mümkündür. Tüm bu psikoterapi yaklaşım ve teknikleri, tek başına ele alındığında, insan gerçeğinin sadece bir tarafını izah edebilmekte ve bütünü açıklamada yetersiz kalmaktadır.

Bu eserde psikoterapi tekniklerinin bir insanoğlunun bütüncül olarak izah edilmesi yolunda iyi mi kullanılabildiği araştırılmakta ve bulgular okuyucuyla paylaşılmaktadır. Yine bu çalışmada, insanı tek bir ekolün dar kalıpları içinde değerlendirmek yerine hiçbir ekolün mensubu olmadan geniş bir bakış açısıyla klinik tablonun hangi ekole yada ekollere uyduğunun incelemesi ve irdelemesi yapılmaktadır. Eserde söz konusu bütüncül yaklaşımla, literatürdeki en ince bilgileri bile izah edebilen örneksiz bir kuram ortaya konulmaktadır.

Kendimizi tanımak, iyi mi bir yaşam sürdüğümüzün bilincine varmak ve insanı insan icra eden temel özellikleri fark etmek istiyorsak bu kitabı dikkatli bir halde okumamız kaçınılmazdır.


Bütüncül Psikoterapi Alıntıları – Sözleri

 • Çocuğun bağımsızlık arayışı, bazı girişim ve kararları aile tarafınca ketlenirse çocuk yapmış olduğu eylemlerden hep şüphe duyar. Daha sonraki hayatında bu kuşkunun izlerini hep görürüz. Bağımsız olarak verdiği her karardan şüphe duyarak başkalarından onay alma ihtiyacı hisseden bireyler görürüz. Veya bu zamanda çocuğun ortaya koyduğu bağımsız eylemler ve çömez teşebbüsler aile tarafınca alay konusu edilirse çocuk, içinde utanç çekirdeğini geliştirir. Daha sonraki dönemlerde cemiyet içindeki yapacağı her eylemden sonrasında alay edileceği endişesi duyan utanç çekirdekli bir kimlik meydana getirir.
 • Objektivite, bir çok vakit beklenenden azdır. Bu nedenle hepimiz görmek istediği nesneyi görür ve ona gore davranır. Aynı bireye karşı iki değişik insan, değişik duygulanım ve düşünceye haiz olabilir: Aynı manzarayı seyrettiği halde değişik öğelere odaklanmak şeklinde.
 • …iç dünyadaki tasarımsal yapı dış dünyadan gelen bilgiyi çarpıtabilmekte, değiştirebilmekte, eksiltebilmekte ve arttırabilmektedir. Tersi de aynı şekilde geçerlidir. İç dünyadaki data materyali ve tasarımsal yapı, dış dünyanın nesnel gerçekliğini algılamamızı engelleyebilmekte, değiştirebilmekte, yada küçümseyebilmektedir.
 • Birisinin size gülmesi, sizinle alay etmesi, sizin değerinizi düşürmez; o insanoğlunun basitliğini gösterir. İnsanın kıymeti, o güne kadar getirmiş olduğu bireysel data ve becerileriyle ilgilidir. İnsanın özellikleriyle bağlantılıdır. Sizin insani özellikleriniz bir başkasının yoğun taltifleriyle yükselmediği şeklinde aşağılamasıyla da hiçbir vakit düşmez,
 • Ölüm, doğan bir insanoğlunun yaşayacağı kati olarak tek gerçektir.
  Ölüm, anlam yüklediğimiz anlamların bittiği bir duraktır. Ölüm, belirsizliğin karşısında hissettiğimiz çaresizliği ortadan kaldırmak için aldığımız tedbirlerin tükendiği noktadır.
  Ölüm gerçektir ve hakikattir.”
 • “Bizi rahatlatan ve en çok kullandığımız mekanizma, hayal ve rüya mekanizmasıdır. Umutların ve hayallerin tükendiği yerde ağır depresyon ve çaresizlik başlar. Ayağımızı yerden kesmeyen hayaller gerçeğe adapte olmamızı kolaylaştırırken ayağımızı yerden kesen hayaller bizi gerçekliğin ötesine fırlatabilir; bu da oldukça tehlikeli sonuçlar yaratır.”
 • Herkesin aç gözlü olduğu bazı ruhsal alanlar mevcuttur. Bu durum, çeşitli dürtülerin tatmini ile ilgilidir. Bu dürtü cinsel dürtü olabilir, yiyecek dürtüsü olabilir, bilgilenme dürtüsü olabilir, mal mülk edinme dürtüsü olabilir yada yakışıklılık ve güzellik dürtüsü olabilir ya da başarı dürtüsü olabilir.
 • İnsan ilişkilerinde etik olarak en ilkel tavır haset duygusudur. En olgun tavır ise şükran duygusudur.
 • Herkes kendi anlamını kurgulamakta, o anlamın peşine koşmaktadır.
 • Günün birinde ölüm tüm çıplaklığı ve gerçekçiliği ile karşımıza çıkabilir. Bu bir hastalık, bu bir kaza yada oldukça yakınımızın ölümü şeklinde olabilir. Bu durumda ölüm hakikatinin yanına yaklaşmışızdır. Hayatın anlamsızlığı ve belirsizliği, derinden algı edilmiş ve insanoğlunun acziyeti zirve noktasına ulaşmıştır. Ölüm hakikatiyle bu manada burun buruna gelen ve bu aşamada yadsıma reaksiyonlarının işe yaramadığını fark eden kişi hakikatle yüzleşmek zorundadır. Ölüm onun tek gerçeğidir. O halde yaşamı sürdürmenin anlamı nedir? Bu kadar hırsın, öfkenin, kızgınlığın, dürtünün anlamı nedir? Bu sorgulamalar insanı tekrardan bir açmaza düşürür. Açmaz içinde açmazlar oluşturur. Kişi burada kısır bir döngüyü yine oluşturabilir.


Bütüncül Psikoterapi İncelemesi – Kişisel Yorumlar

KENDİMİZİN TERAPİSTİ OLMAK ve BÜTÜNCÜL PSİKOTERAPİ İNCELEMESİ: Bu güne kadar okuduğum yüzlerce kitap içinde beni derinden etkileyen ve hayata bakış açımı kökten değiştiren beş kitap sayacak olsam birisi de Tahir Özakkaş’ın “Bütüncül Psikoterapi”sidir.
Zira Özakkaş kitabında ilk olarak insan türünü özetlemek gerekirse inceledikten sonrasında, siz doğmadan ana babanızın geçmişi ve çevrenizle beraber sizi bir incelemeye doğal olarak tutarak boşluk bırakmadan geçmişinizin her anı ile sizi yüzleştiriyor.
Öyleki ki, kitabı okuduğunuzda korkularınız, mutluluklarınız, üzüntüleriniz, bunalımlarınız, davranışlarınızın tümünün kaynağını sebeplerini ve çözümlerini siz artık bildiğiniz gibi.
Bu yapıt bilhassa bebek bekleyenler, ölüm korkusu, gelecek korkusu taşıyanlar için oldukça mühim. Zira Özakkaş’a gore “çocukların huyları ve kişilikleri ilk üç yaşlarına kadar şekillenir ve ölene kadar da bu üç yıl şekillendirir insanların hayatlarını.”
Bu kitabı okuduktan sonrasında Özakkaş’ın: “Hayatta planladığınız hiçbir şeyin gerçekleşme ihtimali kati değildir. Zira siz o planları yaparken, damarlarınızdaki bir pıhtı, kırılan bir fay, size doğru gelen serseri bir kurşun, rotu çıkan bir vasıta saniyeler içinde yakınlarınızla vedalaşma fırsatı bile vermeden sizi ölüme götürebilir.
Dolayısıyla hepimizin hayatında mutlak ve yegâne “gerçek” ölümdür. Hayatın yegâne gerçeği ölüm ise, o vakit oldukça meşhur bir siyasetçi, doktor, asker, yazar, bilim insanı, sanatçı, milyoner olmak, evlenmek, ev yapmak vs dolayısıyla da yaşamın bir anlamı olabilir mi?
Evet, aslına bakarsak yaşamın hiçbir anlamı yoktur fakat ona anlam katacak olan da gene sizlersiniz. Zira yaşamın anlamı bittiği an hayatta biter” sözü, bununla beraber benim hayatımın da anlamı oldu.
Zaman vakit yaşam size de anlam ifade etmeyen geliyorsa, dikkatsizlik etmeyin bu kitabı ne olursa olsun okuyun ve ondan sonrasında da kendi kendinizin terapisti olun. (Halil Korkmaz)

Alanın temel kaynaklarından kütüphanede bas köşede olmasi ihtiyaç duyulan bir kitap. Eğitiminde 4 yıl süresince anlattığı bilgilerin bir özeti, müracaat deposu şeklinde görülebilir. (mehmet zeybek)

Psikoterapi ve kuramları açıklamış ve uygulanan psikoterapi şekilleri hakkında data vermiş. Terapiler den alıntılar yapmış. Batıdaki psikoterapi ve ülkemizdeki terapileri farklarını anlatmış.Dili oldukça akıcı ve data verici bir kaynak (Dilek opcan)


Bütüncül Psikoterapi PDF indirme linki var mı?


Tahir Özakkaş – Bütüncül Psikoterapi kitabı için internette en oldukça meydana getirilen aramalardan birisi de Bütüncül Psikoterapi PDF linkidir. İnternette ücretli olarak satılan bir çok kitabın PDFleri bulunmaktadır. Ancak bu PDF’leri yasal olmayan yollarla indirmek ve kullanmak hem yasalara hem de ahlaka aykırıdır. Yayın evlerinin sitesinden PDF satılıyorsa indirebilirsiniz.

Kitabın Yazarı Tahir Özakkaş Kimdir?

1958 senesinde Kayseri’de dünyaya geldi. İlk ve orta öğretimini Kayseri’de tamamladı. Tıp eğitimine Hacettepe Üniversitesi’nde 1978 senesinde başladı. 1986 senesinde Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. Tıp fakültesinde okumuş olduğu yıllarda İ.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset ve İdare Kısmı’nü 1983 senesinde tamamlamış oldu. 1986-88 yıllarında Kayseri İncesu ilçesinde mecburi hizmetini tamamladı. Aynı yıllarda Gazi Üniversitesi SBE’nde bir süre Siyaset Psikolojisi üstüne yüksek lisans emek harcaması yapmış oldu. 1989-93 yılları aralığında Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde Halk Sağlığı üstüne doktora çalışmasını tamamladı. 1994-97 yılları aralığında Azerbeycan Tıp Üniversitesi Psikiyatri anabilim branşında uzmanlık eğitimini aldı. Daha sonrasında İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Psikiyatri anabilim branşında uzmanlık denkliğini aldı. Aynı zamanda Azarbeycan Tıp Üniversitesi Psikiyatri anabilim branşında öğretim üyesi olarak çalışmalarına devam etti. Doçentliğe eşdeğer ilimler namzetliği sınavlarını verdikten sonrasında “Anksiyete Bozukluklarında Psiko, Farmako ve Kombine Terapiye Cevap Hususiyetleri” başlıklı tezini tamamladı. Halen çalışmalarını Türkiye ve Azarbeycan’da devam ettirmektedir. 2005′ten bu yana kurucusu olduğu Psikoterapi Enstitüsü’nde ruh sağlığı profesyonellerine yönelik olarak geliştirdiği Bütüncül Psikoterapi Eğitim Programını devam ettirmektedir. Psikoterapi Enstitüsü başkanı olarak internasyonal pek oldukça kuruluşla kurumsal sözleşmeler imzalamış ve birçok psikoterapi ekolünün Türkiye temsilciliği ve eğitim planlamacısı olarak çalışmalarına devam etmektedir. Konu ile ilgili birçok kitabı ve makalesi bulunmaktadır.


Tahir Özakkaş Kitapları – Eserleri

 • Bütüncül Psikoterapi
 • Halk Konferansları
 • Ruhsal Aygıt
 • Rehberlikte Uygulamalı Bütüncül Psikoterapi
 • Psikolojik Sohbetler
 • Ruhun Somutlaşma Yolları
 • Anksiyete Bozuklukları Ve Tedavisi
 • Masterson Yaklaşımına Genel Bakış
 • Bütüncül Psikoterapiye Giriş
 • Gerçeğin Dirilişine Kapı – Hipnoz (1. Cilt)
 • Duygu Odaklı Çift Terapisi Eğitimi
 • Öleceksin… O Halde… Varoluşçuluk
 • Aile Danışmanlığında Uygulamalı Bütüncül Psikoterapi
 • Jung’un Öznelliğinde Kuramlar Arası Bir Gezinti
 • Rüyaların Uygulamalı Yorumu-Kuramlara Gore
 • Ben Kimim? Ben Neyim?
 • Bedenim Nasıl Ruh Oldu?
 • Hipnoz ve Uygulama Alanları
 • DSM, ICD Ruhsal Hastalıkların Sınıflandırılması
 • Rüya Analizi Freud’un Kuramı ve Nörobiyoloji
 • Terapistliğe İlk Adım Nasıl Terapist Olunur ?
 • Terapilerin Özeti
 • Terk Depresyonunu Anlamak
 • Duygu Odaklı Biresysel Terapi
 • Rölatif Bütüncül Psikoterapiye Giriş
 • Psişik Yapı – 2
 • Kendilik Nesnesi Narsisizm
 • Hayatın Anlamı Nedir? – Varoluşçuluk
 • Hipnoz
 • Gerçeğin Dirilişine Kapı Hipnoz
 • Rölatif Bütüncül Psikoterapi Hoşgeldiniz Hayata ve Terapiye Giriş
 • Uygulamalı Rüya Yorumları ve Dinamik Kuram
 • Varoluşçuluk ve Bütüncül Vaka’a Fomülasyonları
 • Hipnoz Ne Yapar?
 • Bilişsel Davranışçı Çift ve Aile Terapisi
 • Rötalif Bütüncül Psikoterapide Ruhsal Savunmalarımız
 • Rölatif Bütüncül Psikoterapide Nesne İlişkileri
 • Terapistliğe Giriş ve İlk Adım Konferansları
 • Cinler, Korkular, Çoğul Kişilik ve Hipnoterapi
 • Aile Danışmanlığında Uygulamalı Bütüncül Psikoterapi 1
 • Nesne İlişkileri
 • Kimlik / Kendilik Ego Durumları ve Çoklu Kişilik
 • Davranıştan Bilişe Etki-Tepki Sistemleri ve Etki-Tepki-Yorum
 • Psikoterapi Modelleri Formülasyon Farklılıkları
 • Vakalarla Psikodinamik Gelişimsel Dönemler
 • İnsanın Ruhsal Varoluşu
 • Şizoid-Narsist-Borderline Kendilik Bozuklukları
 • Bilişsel Davranışçı Hipnoterapi – 4
 • Ayhan Songar’ın Kayseri Konferansları
 • Otohipnoz – Hipnotik Trans – İlkel ve Orta Düzey Savunma Düzenekleri
 • Haydi Hipnoz Yapalım 1
 • Terapistler Rüyayı Nasıl Yorumlar?
 • Çingene Sobası ve Psikiyatrik Bozukluklar: 5
 • Bir Ben Var Ben’ de, Ben’ den İçerü
 • Bebeklikten Erişkinliğe Ruhsal Yolculuğumuz Rölatif Bütüncül Psikoterapi-12. Dönem Serisi 3
 • Kernberg – Kohut – Masterson – Volkan’a Gore Nesne İlişkileri
 • Hamdım Piştim Yandım
 • Üç Günde Hipnoz Yapabilirsiniz
 • Derdin Ne? Hele Bir Anlayalım.. Sonra Halledelim…
 • Modern Nesne İlişkileri Aktarım Odaklı Psikoterapi
 • Olayları, Verdiğin Anlam Belirler
 • Savunma Düzenekleri ve Nörobiyoloji 2
 • Terapinin Aslı ve İlk Tanışmanın Sırları
 • Davranışçı Bilişsel Kuram 7. BPT Ders Notları 4
 • Ruhsal Durumumuzun Hikayesi
 • Ruhsal Savunmalarımız Bölme, Bastırma ve Donup Kalma
 • Nesne İlişkileri
 • Psikodinamik Bilişsel Davranışçı ve Duygu Odaklı Psikoterapide Duygularla Emek verme
 • Çoğul Kişilik Nesne ve Kendilik Tasarımları Bağlantı ve Geçiş Nesnesi
 • Rölatif Bütüncül Psikoterapi 13.Dönem Serisi
 • Bütüncül Psikoterapide Hipnoz
 • Dünyada Hipnoz
 • Bütüncül Psikoterapide Hipnoz
 • Allerji ve Deri Hastalıklarında Hipnoterapi
 • Cinsel Problemlerde Hipnoterapi
 • Kendim Olmama, Engel Olma
 • İlişkisel Psikoterapi ve Paul Watchel’in Döngüsel Bağlamsal Modeli
 • Sağ Beyinden Sağ Beyine Nörobiyolojik Gelişimimiz
 • Narsisizm ve Terapisi Kendilik Psikolojisi ve Diğer Yaklaşımlar
 • Kimlik Bocalaması Bunalımı ve Ego Psikolojileri
 • Hipnoz Neden Yapar? – 3. Basamak
 • Hipnotik Yaş Gerilemesi: Deneysel ve Metodolojik Bir Analiz
 • Psikanalitik Psikoterapi – Masterson Yaklaşımı
 • Ruhsal Rahime Düşüş ve Doğuş Süreci


Tahir Özakkaş Alıntıları – Sözleri

 • Sosyal öğrenme, medeniyetin devam edebilmesi için insanoğlunun ontolojik acizliğinden kaçmaya yönelik medeniyetsel oydaşma ve uzlaşma ile oluşturulmuş düzmece dünyaya çağrı mektubudur. (Varoluşçuluk ve Bütüncül Vaka’a Fomülasyonları)
 • Tüm sorun o kız arkadaştan ayrılma üzerineydi sıkıntının deposu. Onu yalnız data bazında paylaştı. “Hiç etkilemedi bizi, oldukça dayanıklıyız.” şeklinde. Daha sonrasında terapi süreçlerinde, tüm hikâyenin o kız arkadaştan ayrılmanın getirmiş olduğu incinme, yakılma , yaralanmaya ilintili bulunduğunu gördük. (Ruhsal Aygıt)
 • “Bazı insanoğlu ötekilerden hiçbir şey alamaz ve kabul edemez. Zira almayı öğrenmemiştir. İlk bir yıl içinde coşku ve sevgi ile veren bir anası olmamıştır.” (Bedenim Nasıl Ruh Oldu?)
 • “İki şahıs konuşurken ikisi de bir hakikati idrak etmek ve değerlendirmek çabası içindeyse kelimelerine duygusal ton eşlik etmez. Ama ne vakit ki iş yavaş yavaş benim söylediğim daha doğrudur diye bir iddiaya dönüşür de duygusal ton hakim olmaya başlarsa, artık orada iddia edilen şey iddia edilmekten vazgeçilmiştir, bir insanoğlunun kişiliği ve kimliği olmuştur.” (Bebeklikten Erişkinliğe Ruhsal Yolculuğumuz Rölatif Bütüncül Psikoterapi-12. Dönem Serisi 3)
 • Birisinin size gülmesi, sizinle alay etmesi, sizin değerinizi düşürmez; o insanoğlunun basitliğini gösterir. İnsanın kıymeti, o güne kadar getirmiş olduğu bireysel data ve becerileriyle ilgilidir. İnsanın özellikleriyle bağlantılıdır. Sizin insani özellikleriniz bir başkasının yoğun taltifleriyle yükselmediği şeklinde aşağılamasıyla da hiçbir vakit düşmez, (Bütüncül Psikoterapi)
 • İç dünyanızdaki negatif duygular ve negatif yüklenmeler saldırganlık enerjisiyle yüklü olduğundan sistemde dışlanmaya çalışılır, bölme devreye girer. Bölme demek, negatif yükle yüklenmiş annemizin değersizlik bakışlarıyla oluşmuş kendilik tasarımımızın ve sadist annenin, saldırgan annenin durumu, bölme mekanizmasıyla fena kendilik ve fena nesne olarak dışta tutulmasıdır. (Nesne İlişkileri)
 • Gerçeklik egosu agressionda duruyor. (Terk Depresyonunu Anlamak)
 • Özgürüz de, o özgürlüğün oldukça ağır bedeli var. Elimize almak istemeyiz. (Varoluşçuluk ve Bütüncül Vaka’a Fomülasyonları)
 • Terapistler dedektif değillerdir. Gerçeğin ardında değildir . Mevcut yapı iyi mi algılanıyor? Nasıl bir düşlem kuruluyor ? Zira kişiyi var eden o fantezileridir. (Terapilerin Özeti)
 • “Her birimiz zorluk çeken şartlar karşısında, delirebiliriz, aklımızı kaybedebiliriz, gerçekliğin sınırlarını yok edebiliriz. Bunu bir kere bilmemiz gerekiyor. Yani illa bir insanoğlunun organik bir hastalığı olması gerekmez, stres ve sorun altında tamamımız gerçekliği çarpıtarak idrak etme, gerçekliğin dışına çıkma, bir ekip tasarımların sahibi olma, hatta kendimizi tanrı, peygamber, mehdi olarak duyuru etmek şeklinde bir pozisyonun içine geçici de olsa girebiliriz. İnsan bu şekilde bir potansiyele haizdir.” (Bebeklikten Erişkinliğe Ruhsal Yolculuğumuz Rölatif Bütüncül Psikoterapi-12. Dönem Serisi 3)
 • Kişinin en mühim temel gereksinimlerinden birisi,kıymetli bulunduğunu duymak ve karşısındaki insan tarafınca onaylanmak ihtiyacıdır. (Halk Konferansları)
 • “Mağazalara giderken yanınızda bir dost bulundurup, ‘Yakışmış mı, yakışmamış mı, kırmızıyı mı alayım, maviyi mi alayım, bu saç modeli bana uygun mu, değil mi?” diye sorarsınız. Bu hep içinizdeki annelerden onay alma ihtiyacıdır. Birey ve özerk olsaydınız denemenin keyfini yaşardınız, coşkunun keyfini yaşardınız, beğenmediğiniz vakit da bunu beğenmedim deyip reddedip atardınız, beğendiğinizi tutardınız.” (Bebeklikten Erişkinliğe Ruhsal Yolculuğumuz Rölatif Bütüncül Psikoterapi-12. Dönem Serisi 3)
 • “Freud diyor ki ‘ağzınız konuşmasa dahi parmaklarınızın ucu hakikatleri fışkırır.’” (Ben Kimim? Ben Neyim?)
 • İki ruh birbirine ne kadar yakın olursa olsun, her birinin benliğinin içindeki deneyimi kendine aittir. (Öleceksin… O Halde… Varoluşçuluk)
 • İnsan ilişkilerinde etik olarak en ilkel tavır haset duygusudur. En olgun tavır ise şükran duygusudur. (Bütüncül Psikoterapi)
 • “Ölüme karşı yas reaksiyonu yaşayamayan ve suçluluk hissi hissedenler, onun yerine bir çocuk yaparak ölen ağabeyleri, anneleri, babaları, aynı adını ona verirler, o çocuk kendi kaderini yaşayamaz. Tüm aile ve sülale öbürüne karşı duymuş olduğu, halledemedikleri yas reaksiyonlarını ve acıyı çocuğun üstüne yaşarlar.” (Bebeklikten Erişkinliğe Ruhsal Yolculuğumuz Rölatif Bütüncül Psikoterapi-12. Dönem Serisi 3)
 • Kohut diye kıymetli bir bilim insanı var . Diyor ki “bir insanın hayattaki en önemli ihtiyacı ötekidir,bir başkasıdır .” (Rehberlikte Uygulamalı Bütüncül Psikoterapi)
 • Ruhsal yapımızın bir gelişim gösterdiğini, bu gelişmenin nörobiyolojik olarak beyinde yapılanmasının ilk iki, üç yılda, toplam beş yılda büyük oranda gerçekleştiğini, o yapılandırılmış zihinle de dünyayı algıladığımızı, anladığımızı, anlamlandırdığımızı görüyoruz. Eğer yapılanma anne babalar tarafınca kusurlu, tamamlanmamış ve hatalı yapılmış ise bir yaşam boyu onun sıkıntısı çekiliyor. Bu durum, insan ilişkilerinin bozulmuş olduğu, kendimize olan saygı ve sevgimizin ara sıra azaldığı, çarpıklaştığı şeklinde parametreleri içeriyor. (Rehberlikte Uygulamalı Bütüncül Psikoterapi)
 • Yaşantılarımızda pazardan bir meyve alırken sertlik derecesinden tutun da cinsel ilişkilerimizdeki boyutlara kadar her şey ilk nesne ilişkilerinin tekrarından başka bir şey değildir. Her alana yayılıyor. (Terk Depresyonunu Anlamak)
 • Herkesin aç gözlü olduğu bazı ruhsal alanlar mevcuttur. Bu durum, çeşitli dürtülerin tatmini ile ilgilidir. Bu dürtü cinsel dürtü olabilir, yiyecek dürtüsü olabilir, bilgilenme dürtüsü olabilir, mal mülk edinme dürtüsü olabilir yada yakışıklılık ve güzellik dürtüsü olabilir ya da başarı dürtüsü olabilir. (Bütüncül Psikoterapi)

YORUMLAR

YORUM YAZ!

Yorum Ekle[

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu
Elektronik Nargile smm panel
canlı bahis siteleri canlı casino siteleri bonus veren siteler deneme bonusu veren siteler madridbet meritking kingroyal madridbet yeni giriş kingroyal giriş