Eğitim

Darbeler Tarihi – Cemil Koçak Kitap özeti, konusu ve incelemesi

Darbeler Tarihi – Cemil Koçak Kitap özeti, konusu ve incelemesi

Darbeler Tarihi kimin eseri? Darbeler Tarihi kitabının yazarı kimdir? Darbeler Tarihi konusu ve anafikri nedir? Darbeler Tarihi kitabı ne konu alıyor? Darbeler Tarihi PDF indirme linki var mı? Darbeler Tarihi kitabının yazarı Cemil Koçak kimdir? İşte Darbeler Tarihi kitabı özeti, sözleri, yorumları ve incelemesi…

Kitap

Kitap Künyesi

Yazar: Cemil Koçak

Yayın Evi: Timaş Yayınları

İSBN: 9786050823714

Sayfa Sayısı: 240


Darbeler Tarihi Ne Anlatıyor? Konusu, Ana Fikri, Özeti

15 Temmuz darbesi, Türkiye’de darbeler târihini hatırlamamıza bir kez daha vesile oldu. Vatanımızda ordu-siyaset ilişkisinin detaylı bir halde bilinmesi icap ettiğini de ortaya çıkardı. Sanılanın aksine; ordunun politikaya müdahalesi, 27 Mayıs 1960 darbesiyle başlamadı. Aksine, Türkiye’de ilk cunta 1946 senesinde kuruldu. Bu şu anlama geliyor: 15 Temmuz darbesinin yetmiş senelik bir geleneği var bu ülkede… Ve bu anane yeterince bilinmezse; 15 Temmuz’un analizini yapmak da o denli güçleşir.

Bu kitapta; 1946 senesinde kurulan ilk cuntalardan başlayarak; Demokrat Parti’nin iktidâra geldiği 1950 senesinde ordunun müdahale ihtimâline; oradan 27 Mayıs 1960 darbesine; peşinden Talât Aydemir’in başarısız iki darbe teşebbüsüne; 22 Şubat 1962 ve 21 Mayıs 1963’e; nihâyet 9 Mart ve 12 Mart 1971 darbesine yol alıyorum.

Bu darbelerin birbirleriyle olan bağlantısını kurmaya çaba ediyorum. Darbecilerin zihniyet dünyâsını açığa çıkarmayı amaçlıyorum. Darbelerin kendisinden oldukça onların zihinsel hazırlığı ve ideolojisi önemlidir şundan dolayı… Bu zihniyet dünyâsı ve ideoloji, yeni yeni darbelerin filizlenmesine niçin oluyor. Okuyucular; kitabımda sâdece darbelerin târihini değil; hem de darbeci anlayışın kaynaklarını da bulabilecektir. Bugünü anlamanın yolu, dünden geçmektedir şundan dolayı…

-Cemil Koçak-

(Tanıtım Bülteninden)


Darbeler Tarihi Alıntıları – Sözleri


  Darbeler Tarihi İncelemesi – Kişisel Yorumlar

  Türkiye’nin siyasal zamanı ve bilhassa askeri darbeleri hakkında ele alınmış en güzel kitaplardan birisi. Türk Siyasal Tarihine Darbeler Tarihine ilgi duyanlar kesinlikle okumalı. (Itimat)


  Darbeler Tarihi PDF indirme linki var mı?


  Cemil Koçak – Darbeler Tarihi kitabı için internette en oldukça meydana getirilen aramalardan birisi de Darbeler Tarihi PDF linkidir. İnternette ücretli olarak satılan bir çok kitabın PDFleri bulunmaktadır. Ancak bu PDF’leri yasal olmayan yollarla indirmek ve kullanmak hem yasalara hem de ahlaka aykırıdır. Yayın evlerinin sitesinden PDF satılıyorsa indirebilirsiniz.

  Kitabın Yazarı Cemil Koçak Kimdir?

  1956’da izmir’de hayata merhaba dedi. orta öğrenimini izmir’de tamamladıktan sonrasında, 1978’de sbf basın-gösterim yüksek okulu’ndan mezun oldu. sbf’de yüksek lisans ve doktora eğitimine devam etti (1978-1980). âfet inan tarih araştırmaları ödülü’nü kazanan (1990) türkiye’de millî şef periyodu (1938-1945) yazarın doktora tezidir (1985). kamu yönetimi ve politika bilimi doktorasından sonrasında, 1991 senesinde siyasal ve toplumsal bilimler doçenti oldu. abdülhamid’in mirası (1990) ile sedat simavi vakfı toplumsal bilimler ödülü’nü kazanan (1991) türk-alman ilişkileri (1923-1939) (1991) adlı araştırmaları gösterildi. yazıları ve kitap tanıtma yazıları, başta tarih ve cemiyet ve toplumsal tarih olmak suretiyle, çeşitli dergilerde yayımlandı. samet ağaoğlu’nun siyasî günlük; demokrat parti’nin kuruluşu adını taşıyan günlüğünü (1992) ve haldun derin’in çankaya hususi kalemini anımsarken (1933-1951) adlı anılarını (1995) yayına hazırladı. sabancı üniversitesi tarafınca 1998 senesinde gösterilen birinci meclis adlı kitabın da editörlüğünü yapmış oldu. 2003 senesinde yazışma yayınları tarafınca umûmî müfettişlikler (1927-1952) adlı kitabı yayımlandı. belgelerle heyeti mahsusalar kitabı da gene aynı yayınevinden 2005 senesinde çıktı. 1984-1999 yılları aralığında tübitak’ta çalışan yazar, halen sabancı üniversitesi sanat ve toplumsal bilimler fakültesi’nde öğretim üyesi olarak, yakın dönem siyasî tarihimizle ilgili araştırmalarını sürdürmektedir.


  Cemil Koçak Kitapları – Eserleri

  • Tarihin Buğulu Aynası
  • Darbeler Tarihi
  • Geçmişiniz İtinayla Temizlenir
  • Türkiye`de Milli Şef Süreci
  • Resmi Tarihe Meydan Okuyorum
  • Karabekir’in Kavgası
  • Tek Parti – Cumhuriyet ve Şefler
  • Tarih Büyük Harflerle Yazılmaz
  • Tarihçinin Eleği
  • Türkiye`de Milli Şef Süreci
  • Tek-Parti Döneminde Muhalif Sesler
  • Belgelerle İktidar ve Serbest Cumhuriyet Fırkası
  • Türk – Alman İlişkileri
  • Geçmiş Ayrıntıda Saklıdır
  • Recep Peker Konuşuyor
  • Madalyonun Arka Yüzü
  • Demokrat Parti Karşısında CHP
  • Belgelerle Heyeti Mahsusalar
  • İsmet İnönü ve Resmi Tarih
  • İktidar ve Demokratlar
  • Umumi Müfettişlikler
  • Giresun Günlükleri 1
  • Ayın Karanlık Yüzü
  • Chp ve Taşra
  • Abdülhamid’in Mirası
  • Dönüşüm
  • İkinci Parti
  • CHP Genel Sekreterliği (1930 – 1945)
  • CHP İktidarının Sonu
  • Uzlaşma
  • Birinci Meclis
  • Rejim Krizi
  • 27 Mayıs Bakanlar Kurulu Tutanakları


  Cemil Koçak Alıntıları – Sözleri

  • Nitekim Günaltay tarafınca hazırlanarak 9 Mayıs 1949 tarihinde Meclis’e sunulan ve Ankara Üniversitesi içinde bir İlahiyat Fakültesi açılmasına olanak elde eden yasa tasarısının gerekçesinde; “din meselesinin sağlam ve bilimsel esaslara gore incelenmesinin mümkün kılmak ve düşünüşünde ihatalı din adamlarının yetişebilmesi için lüzumlu şartları sağlamak maksadı ile” Batılı örneklere benzer bir İlahiyat Fakültesi kurulmasının gereğine dikkat çekiliyordu. (Demokrat Parti Karşısında CHP)
  • Bunları artık okul kitaplarından çıkarsak iyi olur. Mondros Mütarekesi imzalandı, ordu terhis oldu, tabanca bırakıldı. Bu, bu şekilde tüm ordular için geçerli değil. Yani, doğu ordusu örnek olarak, ne terhis etti, ne alaylarını dağıttı, orada büyük bir güç olarak, elli bin tüfeklik büyük bir güç olarak duruyor. (Karabekir’in Kavgası)
  • … Bu seçim, memlekette yeni bir yaşam seçimi oluşturmak için giriştiğimiz teşebbüste ne kadar ciddi ve samimi olduğumuzu kanıtlama etmiştir. Memleket için, tamamımız için onur olmuştur. Keyfimiz yerinde… Muhalefet lideri olduğumu ve CHP’nin başkanlığını üzerime aldığımı duyuru ettim. Oldukca şükür, memleketimizin itibarı yerinde. Yeni bir devrin çalışmalarına başladık. Her şey anlaşılacak, her şey iyi olacak… (Demokrat Parti Karşısında CHP)
  • 1933 yılının kış aylarında Karabekir aleyhine başlamış olan basın kampanyasının sebebi neydi? (…) Bir olasılık; Karabekir’in bu sırada Milli Savaşım anılarını yazıya döktüğü ve yakında yayınlamak suretiyle girişimde bulunmuş olduğu haber alınmıştı. (Karabekir’in Kavgası)
  • Gazi diyor ki; “Biri ben, fert olan, fani olan Mustafa Kemal…İkinci Mustafa Kemal’den ise, sadece Biz diye bahsedebilirim. Yani;sizler, çalışan köylü, uyanık, münevver, milliyetperver vatandaşlar…İşte; o Mustafa Kemal ölmez.” (Karabekir’in Kavgası)
  • Millî istiklâlimizi kurtarmak için canla başla uğraşanların bu hizmetlerini yazmayabilirsiniz;fakat bâri bu tarz şeyleri borçlu çıkarmayınız.
   K.Karabekir (Karabekir’in Kavgası)
  • İnönü; “Tertemiz öldü. Bir insanın hayatında bir noktayı alıp, onu helak etmek yada batırmak; politikanın marifeti olabilir. Bu, ne hakikat ve ne de marifettir.” (Karabekir’in Kavgası)
  • “Nezihe Muhittin, oldukça erken bir dönemde, daha Birinci Meclis sona ererken, Kadınlar Halk Fırkası adı altında siyâsi parti oluşturmak suretiyle başvuruda bulunanlar içinde yer almıştı bile… Bu sırada neredeyse on beş yıldan beri siyâsetle yakından ilgiliydi.” (Madalyonun Arka Yüzü)
  • “Tek-parti döneminde hac yasaktı. Fakat rejim değişikliğiyle beraber yasak kalkacaktır. Meşhur 1946 seçimi esnasında, hac özgür bırakılmıştı. CHP’nin seçim öncesindeki bu hamlesi dikkat çekiciydi. Ama bir ihtimal kafi değildi.” (Madalyonun Arka Yüzü)
  • “Öğretmen maaşını geçmeyen milletvekili maaşı hiçbir vakit olmadı.” (Tek Parti – Cumhuriyet ve Şefler)
  • Woermann 20 Haziran 1936’da Bulgaristan Büyükelçisine, Almanya’nın Montrö Konferansı’na ne katılmak, ne de Konferansta gözlemci olarak bulunmak istediğini bildirdi. (Türk – Alman İlişkileri)
  • “1946 yılına kadar seçimler, Osmanlı’dan gelen şekliyle, iki dereceli yapılıyordu. Ilkin, hanımefendilere seçme hakkı tanınıncaya kadar, yalnızca erkekler birinci seçmen olarak ikinci seçmenlere; hemen sonra da ikinci seçmenler milletvekili adaylarına oy veriyorlardı.” (Madalyonun Arka Yüzü)
  • “İstiklal Savaşı’nda kurtulduk;
   İnkılap Savaşı’nda kuvvetlendik.” (Demokrat Parti Karşısında CHP)
  • Birde beyaz perdeden esinlenmiş “târihcilik” çıktı karşımıza… Odatv’den Sinan Meydan, Çanakkale’yi yazarken dayanamamış ve Çanakkale’de savaşmaya gelmiş tam 300 düşman gemisinden de söz etmiş. Bu 300 rakamı nereden aklına gelmiş acaba diye düşündüm: (a) 300Spartalı (2006) filminden aklında kalmış olabilir; (Tarihin Buğulu Aynası)
  • “İşin aslı İnönü’nün tek-partili dönemde, her ne kadar başbakan ve CHP genel başkan vekili de olsa, resmî tarihte sadece Atatürk’ün gölgesinde ve onun izin verdiği oranda ve o kadarıyla yer alabildiği gerçeğidir.” (İsmet İnönü ve Resmi Tarih)
  • “…Karabekir’in anıları, her bakımından, Nutuk’u dengeleyebilecek yagâne metindir” (Geçmişiniz İtinayla Temizlenir)
  • Papen, İtalya’nın Arnavutluk işgalinin Türkiye’nin gözünde bir saldırganlık, üstelik Balkanlara ve bizzat kendisine yönelmiş bir saldırganlığın da ön adımı bulunduğunu biliyordu. (Türk – Alman İlişkileri)
  • “…memlekete büyük hizmetler ifâ eden bâzı vatan evlatlarının bir kenarda iyi mi unutuldukları, kimsenin bakış açısından kaçmamıştır. Onların tüm hizmetleri yalnız kökenden inkar edilmekle kalmamış, bir ihtimal onlara türlü isnadlar da yapılarak, her biri dipdiri mezara gömülmek istenmiştir. Bu sûretle, memleket bunların olgun ve dolgun başlarından istifâdesiz bırakılmıştır” (Geçmişiniz İtinayla Temizlenir)
  • Recep Peker; liberal devlet tipinin ve klâsik parlamentarizmin millet kuvvetlerini parçalayan anarşik durumu içinde yurttaşlar içinde particilik ve memleketçilik benzer biçimde sun’î bir tasnife yol açıldığını ve her biri yurt menfaatlerinden ziyâde kişi ve zümre yararını güden çeşitli partiler karşısında; parti haricinde memleketçi olmak telâkkisinin doğduğunu söyleyerek; […] (Recep Peker Konuşuyor)
  • “…Ahmet Ağaoğlu, Serbest Fırka Hatıraları’nda bu acayip durumu şu şekilde konu alıyor: “Zaten eski Cumhuriyet Halk Fırkası liberalin liberali değil miydi? (…) Esâsen bir kaç gün sonrasında İsmet Paşa’nın Samsun’da [Sivas’ta] söylediği nutuktan evvel, benim de o zamâna kadar mensup olduğum Cumhuriyet Halk Fırkası’nın devletçi bulunduğunu, ne ben ve ne de kimse bilmiyordu. Bu nutuktan sonradır ki, fırka devletçi oldu” (Geçmişiniz İtinayla Temizlenir)

  YORUMLAR

  YORUM YAZ!

  Yorum Ekle  [

  İlgili Makaleler

  Başa dön tuşu
  Elektronik Nargile smm panel
  canlı bahis siteleri canlı casino siteleri bonus veren siteler deneme bonusu veren siteler madridbet meritking kingroyal madridbet yeni giriş kingroyal giriş