Eğitim

Dünya Tarihinde Türkler – Carter Vaughn Findley Kitap özeti, konusu ve incelemesi

Dünya Tarihinde Türkler – Carter Vaughn Findley Kitap özeti, konusu ve incelemesi

Dünya Tarihinde Türkler kimin eseri? Dünya Tarihinde Türkler kitabının yazarı kimdir? Dünya Tarihinde Türkler konusu ve anafikri nedir? Dünya Tarihinde Türkler kitabı ne konu alıyor? Dünya Tarihinde Türkler PDF indirme linki var mı? Dünya Tarihinde Türkler kitabının yazarı Carter Vaughn Findley kimdir? İşte Dünya Tarihinde Türkler kitabı özeti, sözleri, yorumları ve incelemesi…

Kitap

Kitap Künyesi

Yazar: Carter Vaughn Findley

Çevirmen: Ayşen Anadol

Yayın Evi: Timaş Yayınları

İSBN: 9786050807127

Sayfa Sayısı: 384


Dünya Tarihinde Türkler Ne Anlatıyor? Konusu, Ana Fikri, Özeti

Genellikle Türkler yada Türki kavimler olarak malum, onlarca halkı oluşturan aşiretlerin, boyların ve imparatorlukların altı bin senelik karmaşık zamanı hakkında emsalsiz bir bireşim. Şimdiden Türk-Osmanlı çalışmalarının zirvesinde yer edinen Findley her türlü hürmeti tamamen hak ediyor.

Kemal Karpat, The Historian

Findley’in emek harcaması Türklerin tarihini daha geniş bir dünya zamanı bağlamı içinde değerlendirmesi ve modernliğin tesirini geniş kapsamlı bir halde ele alması hasebiyle hayranlık uyandırıcı.

Middle East Journal

* Türklerin ataları kimlerdi?

* İslamiyetten ilkin Türkler nerelerde, iyi mi yaşardı?

* Hangi imparatorluklar tecim ve haraç imparatorluklarıydı?

* Türkler dinlerini değiştirip İslamiyeti kabul edince hayatları iyi mi değişti ve öteki dinlerle münasebetleri iyi mi devam etti?

* Dünya zamanı açısından Türklerin dinlerini değiştirmesi ne benzer biçimde sonuçlar doğurdu?

* İslamiyet ile imparatorluğu bünyesinde birleştiren Osmanlıları öteki Türk halklarından ayıran unsurlar nelerdi?

* Modernizmin küresel dokusu Türk halklarının yaşamını iyi mi değiştirdi?

Dünya Tarih Derneği ile Türk Araştırmaları Derneği’nin eski başkanı, Türkiye Bilimler Akademisi Onur Üyesi Tarihçi Carter V. Findley, Dünya Tarihinde Türkler kitabında, Türk halklarının ortaya çıkışını, kurmuş oldukları ilk devletleri, Müslümanlığı kabul ederek ilk büyük dönüşümlerini,ondan sonra modernlikle karşılaşarak ikinci büyük dönüşümlerini Türklerin tarihini günümüze kadar getirerek enfes bir üslupla konu alıyor.

(Tanıtım Bülteninden)


Dünya Tarihinde Türkler Alıntıları – Sözleri

 • On derviş yatar bir kilime. İki padişah sığmaz bir iklime.
 • Voltaire’e bakılırsa, insanların kafasını devamlı meşgul eden üç şey vardır: iklim, yönetim ve din
 • Eğer devlet çırağını yıkarsam şaşkınlık edilmez.
  Ölen Çengizî şem’i, bilin beyler, yanar benden.
  Ben o subh-ı saadetim ki Çengiz kökünden doğdum.
  Yel benzer biçimde geçersem Timur şem’i ölür benden.
 • Bugünkü ABD’de, bir çok şahıs devleti idealize etmez, devlet hakkında saygılı bir üslupla konuşmaz; fakat devletin onlara onlara iyi davranmasını beklerler. Türkiye’de, tersine, “devlet ana”, “devlet baba” benzer biçimde deyimler duyabiliriz, fakat bir çok Türk yönetimin kendisine iyi davranmadığından söz eder.
 • 20. yüzyılı Bolşevik Devrimi açmışsa, Sovyetlerin çöküşü kapamıştır. Türk halkları, 1917’den ne kadar zarar görmüşlerse, 1991’den o denli yarar görmüşlerdir.
 • Osmanlı İmparatorluğunun ölüm fermanı olarak hazırlanan Sevr Antlaşması(1920), imparatorluk benzer biçimde Türk halkının da öldüğünü varsayıyordu. Eski İmparatorluğun tüm Türk olmayan kısımlarını ortadan kaldırıyor, Anadolu’nun büyük kısmını veriyor, bir tek orta ve kuzeyin birilerine verilmemiş kısımlarını bırakıyordu. Eski Osmanlı İmparatorluğunun Türkleri açısından, çağdaş millet-devletler dünyasında ayakta kalabilmek, sulh koşullarının tekrardan gözden geçirilmesini gerektiryordu. Durum umutsuz görünse de, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuyla, Türkler 1. Dünya Savaşında yenildiği halde dayatılan sulh koşullarını değiştirebilen tek halk oldu. Bunu hem siyasal hem de askeri bakımdan büyük bir savaşım vererek başardılar.
 • Osmanlı Türkçesi çok büyük derecede varlıklı ve etkisinde bırakan bir dildi; sadece Türkçe, Arapça ve Farsçanın bir karışımı olduğundan “ulusal” karekterden tamamen yoksundu ve kitle iletişimine uygun değildi.
 • Hem karizmatik hem de üretken olan Cengiz ve soyu bir tek imparotorluklar kurmakla kalmamış, çeşitli halkların da ortaya çıkmasını sağlamıştı: Büyük Okyanus’tan Hazar Denizine uzanan bölgedeki on altı halk içinde meydana getirilen genetik araştırmalar adamların neredeyse yüzde 8’inin(dünya adam nüfusunun yüzde 0,5’i) neredeyse aynı y kromozomunu taşıdığını gösteriyor; bu kormozomların varyasyon kalıpları da bu adamların muhtemelen bir tek Moğol soyundan, şu demek oluyor ki kuşkusuz Cengiz Han’ın altın sülalesinden geldiğine işaret ediyor.
 • Kurt anlatısında Türk siyasal kültürünün uzun süredir süregelmiş temaları da sezilir. Birincisi, Tanrı’nın seçtiğine inanılan bir boya yargı­ranlık atfedilmesidir; bu boy artık Aşina’dır ve soyunun daha önceki hü­kümdarlara, Şyungnu(hun)’lara dayandığına inanılır. Türkçe olmayan Aşih-na adı muhtemelen Orta Asya İran dillerinin birinden gelmektedir ve anlamı “mavi”dir, Türkçedeki karşılığı “kök”tür. Bu renk doğu ile özdeşleştirilir, dolayısıyla imparatorluğa verilen Kök Türk adı “Doğu Türkleri” anlamına geliyordu
 • Atlı okçular dört nala gi­derken eyederinin üstünde dönerek arkalarma ok atarak hedefe tam isabet ettirmedeki ustalıklarıyla ünlüydü.


Dünya Tarihinde Türkler İncelemesi – Kişisel Yorumlar

İki bin yıl ilkin İç Asya’dan yola çıkan Türkler, günümüzde Türkiye Cumhuriyetini, Sovyet sonrası beş Türki cumhuriyeti, Avrasya’daki öteki toplulukları ve küresel bir diasporayı oluşturmak suretiyle göç etmiş ve genişlemiştir. Kültürel, ekonomik, toplumsal ve siyasal tarih elinizdeki kitapta, Türk kimliğinin mekâna ve zamana yansımasını ve Türklerin İslam’ı kabul etmesinin ve modernliğe dahil olmasının art arda belirlediği derin dönüşümleri aydınlatmak için bir araya geliyor. Carter Findley ilk kez erişilebilir tek bir kitapta, Türk halklarının ayak izlerini bozkırdan imparatorluğa, millet devlete kadar izliyor. (Alfa Kitap)


Dünya Tarihinde Türkler PDF indirme linki var mı?


Carter Vaughn Findley – Dünya Tarihinde Türkler kitabı için internette en fazlaca meydana getirilen aramalardan birisi de Dünya Tarihinde Türkler PDF linkidir. İnternette ücretli olarak satılan bir çok kitabın PDFleri bulunmaktadır. Ancak bu PDF’leri yasal olmayan yollarla indirmek ve kullanmak hem yasalara hem de ahlaka aykırıdır. Yayın evlerinin sitesinden PDF satılıyorsa indirebilirsiniz.

Kitabın Yazarı Carter Vaughn Findley Kimdir?

ABD’li Osmanlı tarihçisi Prof. Dr. Carter V. Findley yüksek öğrenimini Yale Üniversitesi’nde tamamladı. Columbia ve UCLA üniversitelerinde öğrenimine devam ettikten sonrasında, doktorasını Harvard Üniversitesi’nden 1969 senesinde aldı. 1987 senesinde profesör unvanı alan Findley, 1981-1982 senesinde Princeton Institute For Advanced Study’de konuk üye, 1994 Mayıs ayında Paris’teki Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales’de ve 1997 Aralık ayında Bilkent Üniversitesi’nde konuk profesör olarak vazife yapmış oldu. 1972 yılından beri Ohio State Üniversitesi’nin Tarih Kısmı’nde öğretim üyeliği yapmaktadır. Üniversitenin haiz olduğu Osmanlı ve Türk zamanı programı Kuzey Amerika üniversiteleri içinde en iyilerindendir. Profesör Findley ek olarak Ohio Eyalet Üniversitesi’ndeki Dünya Tarihi programının kurucularındandır.

İngilizce, Türkçe ve Fransızca dillerinde yayımlanmış birçok bilimsel niteliği olan makalesi vardır.

2009 senesinde Yale Üniversitesi Yayınları tarafınca piyasaya sürülen kitabı iki büyük ödüle layık görülmüştür.

Türkçe piyasaya sürülen öteki eserleri: Osmanlı Devleti’nde Bürokraitk Reform: Babıali, Kalemi’den Mülkiye’ye Osmanlı Memurlarının Toplumsal Tarihi, Ahmet Mithat Efendi Avrupa’da, Dünya Tarihinde Türkler.


Carter Vaughn Findley Kitapları – Eserleri

 • Modern Türkiye Tarihi
 • Dünya Tarihinde Türkler
 • Kalemiyeden Mülkiyeye
 • Osmanlı Devletinde Bürokratik Reform
 • Ahmet Mithad Efendi Avrupa’da


Carter Vaughn Findley Alıntıları – Sözleri

 • Voltaire’e bakılırsa, insanların kafasını devamlı meşgul eden üç şey vardır: iklim, yönetim ve din (Dünya Tarihinde Türkler)
 • En iyisi, bırakalım hâtıralar içimizde konuşacakları saati kendiliklerinden seçsinler. (Modern Türkiye Tarihi)
 • Hem karizmatik hem de üretken olan Cengiz ve soyu bir tek imparotorluklar kurmakla kalmamış, çeşitli halkların da ortaya çıkmasını sağlamıştı: Büyük Okyanus’tan Hazar Denizine uzanan bölgedeki on altı halk içinde meydana getirilen genetik araştırmalar adamların neredeyse yüzde 8’inin(dünya adam nüfusunun yüzde 0,5’i) neredeyse aynı y kromozomunu taşıdığını gösteriyor; bu kormozomların varyasyon kalıpları da bu adamların muhtemelen bir tek Moğol soyundan, şu demek oluyor ki kuşkusuz Cengiz Han’ın altın sülalesinden geldiğine işaret ediyor. (Dünya Tarihinde Türkler)
 • Osmanlı Türkçesi çok büyük derecede varlıklı ve etkisinde bırakan bir dildi; sadece Türkçe, Arapça ve Farsçanın bir karışımı olduğundan “ulusal” karekterden tamamen yoksundu ve kitle iletişimine uygun değildi. (Dünya Tarihinde Türkler)
 • On derviş yatar bir kilime. İki padişah sığmaz bir iklime. (Dünya Tarihinde Türkler)
 • Kurt anlatısında Türk siyasal kültürünün uzun süredir süregelmiş temaları da sezilir. Birincisi, Tanrı’nın seçtiğine inanılan bir boya yargı­ranlık atfedilmesidir; bu boy artık Aşina’dır ve soyunun daha önceki hü­kümdarlara, Şyungnu(hun)’lara dayandığına inanılır. Türkçe olmayan Aşih-na adı muhtemelen Orta Asya İran dillerinin birinden gelmektedir ve anlamı “mavi”dir, Türkçedeki karşılığı “kök”tür. Bu renk doğu ile özdeşleştirilir, dolayısıyla imparatorluğa verilen Kök Türk adı “Doğu Türkleri” anlamına geliyordu (Dünya Tarihinde Türkler)
 • Mehmed Ali’nin çiçek hastalığına karşı aşı kampanyası başlatması, köylülerde, bunun askere alınmak suretiyle evlatlarının işaretlenmesi amacıyla yapıldığı korkusunu uyandırdı. (Modern Türkiye Tarihi)
 • İngilizcede eski bir söz var: “jack of ali trades, master of none”, şu demek oluyor ki “her sanatta çırak olan, hiçbirinde usta değildir.” (Ahmet Mithad Efendi Avrupa’da)
 • Dolayısıyla 18. yüzyıl sonları ve 19. yüzyıl başlarının kalemiyesi, ilk olarak kâtiplerin evlatları ve kalemiye mensubu ailelerde yetişmiş öteki kişiler, ikincil olarak da kalemiye mensubu bir aileden gelmemekle beraber, kalemiyenin meşhur isimleriyle himaye ilişkileri kurmuş kişiler arasından seçiliyordu. (Kalemiyeden Mülkiyeye)
 • Hiç kuşku yok ki, Mustafa Kemal sıradışı biriydi. 1908-1923 krizleri sonucunda demografik kayıplara maruz kalan Türk halkının içinden ileri görüşlü, karizmatik bir önder çıkarması neredeyse bir mucizeydi. (Modern Türkiye Tarihi)
 • Maddeten ilerlemiş fakat manen çürümüş Avrupa’nın dengi , maddeten fukara ve geri fakat manen varlıklı ve bozulmamış bir Osmanlı dünyasıydı; ne ki , bu dünya zenginleşebilirdi, bir tek çağdaş makinelerle değil , Avrupalıların en iyi fikirleri ve en insanca nitelikleriyle . (Ahmet Mithad Efendi Avrupa’da)
 • En büyük meselemiz budur; mazi ile nerede ve iyi mi bağlanacağız, çoğumuz bir bilinç ve kişilik buhranının çocuklarıyız, çoğumuz Hamlet’ten daha keskin bir “olmak ve olmamak” davası içinde yaşıyoruz. (Modern Türkiye Tarihi)
 • Şubat 1998’e kadar, yirmi küsur yıldan beri American Historical Review dergisinin, kitap tanıtımı hariç Osmanlı yada Türk zamanı hakkında hiçbir şey yayımlamadığı acı bir gerçektir. Bunun sebepleri hakkında düşünmek redaktörlerin kabul etmemeleri mi, bu alanda çalışan tarihçilerin ihtiyaç duyulan himmeti buyurmamaları mı? (Ahmet Mithad Efendi Avrupa’da)
 • Abdülhamid, donanınaya daha ilkin haiz olmadığı torpidolar ve deniz mayınları ekledi ve Çanakkale Bağazı’ndaki kaleleri Krupp toplarıyla donattı. (Modern Türkiye Tarihi)
 • 1948 ile 1964 içinde Amerika’nın Türkiye’ye yapmış olduğu askeri yardım, Batı’nın kim bilir 1,5 milyar doları kabul eden ekonomik yardımı hariç, toplam 2,5 milyar doları buluyordu. 1950’lerin Türkiyesi bu şekilde bir yatırım olmaksızın hem ekonomik hem askeri alanda böylesi bir gelişme kaydedemezdi. (Modern Türkiye Tarihi)
 • Osmanlı İmparatorluğunun ölüm fermanı olarak hazırlanan Sevr Antlaşması(1920), imparatorluk benzer biçimde Türk halkının da öldüğünü varsayıyordu. Eski İmparatorluğun tüm Türk olmayan kısımlarını ortadan kaldırıyor, Anadolu’nun büyük kısmını veriyor, bir tek orta ve kuzeyin birilerine verilmemiş kısımlarını bırakıyordu. Eski Osmanlı İmparatorluğunun Türkleri açısından, çağdaş millet-devletler dünyasında ayakta kalabilmek, sulh koşullarının tekrardan gözden geçirilmesini gerektiryordu. Durum umutsuz görünse de, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuyla, Türkler 1. Dünya Savaşında yenildiği halde dayatılan sulh koşullarını değiştirebilen tek halk oldu. Bunu hem siyasal hem de askeri bakımdan büyük bir savaşım vererek başardılar. (Dünya Tarihinde Türkler)
 • Atlı okçular dört nala gi­derken eyederinin üstünde dönerek arkalarma ok atarak hedefe tam isabet ettirmedeki ustalıklarıyla ünlüydü. (Dünya Tarihinde Türkler)
 • Abdülhamid askeri eğitmenler ve mali uzmanlar istedi ve Almanya her ikisini de gönderdi. (Modern Türkiye Tarihi)
 • Bugünkü ABD’de, bir çok şahıs devleti idealize etmez, devlet hakkında saygılı bir üslupla konuşmaz; fakat devletin onlara onlara iyi davranmasını beklerler. Türkiye’de, tersine, “devlet ana”, “devlet baba” benzer biçimde deyimler duyabiliriz, fakat bir çok Türk yönetimin kendisine iyi davranmadığından söz eder. (Dünya Tarihinde Türkler)
 • Türk yazarları içinde hiçbiri, Türklerin dünyadaki yerini tekrardan tasarım etmeye Halide Edib’den daha fazlaca katkıda bulunmamıştır. (Modern Türkiye Tarihi)

YORUMLAR

YORUM YAZ!

Yorum Ekle[

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu
izmir profilo servisi elf bar vozol
deneme bonusu meritking meritroyalbet bahsine giriş madridbet yeni giriş paralı tombala siteleri