Genel

PTT personel alımı ne zaman başlayacak?

POSTA VE TELGRAF TEŞKILATI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ personel alımı 2022 ne zaman yapılacak? POSTA VE TELGRAF TEŞKILATI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ yeni personel alımı var mı? POSTA VE TELGRAF TEŞKILATI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ personel alımı ile ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. Posta Ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğünün 55 bin personel alacağı geçen senelerden beri iddiasında bulunuyor. Alıma müracaat etmek isteyenler kadroları, şartları ve müracaat tarihlerini inceliyor. Peki, POSTA VE TELGRAF TEŞKILATI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ personel alımı ne zaman başlamış olacak? İşte mevzuyla ilgili tam bilgiler.

POSTA VE TELGRAF TEŞKILATI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

2022’de Posta Ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğünün personel alımı yapacağına ilişkin yeni bir duyuru bulunmuyor.

POSTA VE TELGRAF TEŞKILATI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, kendi ve iştiraklerinin resmi internet sayfası üstünden yapmış olduğu bültenler ile personel alımı reelleştirmekte ve süreci yürütmektedir.
Aynı zamanda her yıl POSTA VE TELGRAF TEŞKILATI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ kendi web sitesi üstünden ya da mevzuyla ilgili değişik sitelerinde alım yapılacak personel sayısı ile yurttaşları informasyon edindirmektedir. POSTA VE TELGRAF TEŞKILATI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ iş müracaatında bulunmak isteyen adaylar için mecburi ayrıntılar şu şekilde;

POSTA VE TELGRAF TEŞKILATI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ iş müracaatında bulunmak isteyenlerin takip etmesi ihtiyaç duyulan ilk adım POSTA VE TELGRAF TEŞKILATI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ resmi internet adresinden müracaat alanlarını seçmektir.

Başvuru esnasında adaylar, tercih edecekleri alana nazaran tek bir tercihte bulunurken, kazandıkları puanlara nazaran ele alındıkmaya alınacakları belirtiliyor.

Öte taraftan imtihana katılmak isteyenler sınav için yatıracakları bir ölçü parayı Ziraat Bankası yada POSTA VE TELGRAF TEŞKILATI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ web sitesi üstünden yatırabilirler.

POSTA VE TELGRAF TEŞKILATI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BAŞVURU FORMU

POSTA VE TELGRAF TEŞKILATI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ personel alımlarına katılmak isteyenler Posta Ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğünün kendi web sitesi üstünden iş müracaat formunu doldurabilirler.
Aynı zamanda öğrenciler için yetişim olanağı sunan POSTA VE TELGRAF TEŞKILATI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ kargo son ilanlarına nazaran Staj Seferberliği Projesi ile kariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresinden yetişim müracaatlarını da kabul etmektedir.

POSTA VE TELGRAF TEŞKILATI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAZILI SINAVDA NELER SORULUYOR?

POSTA VE TELGRAF TEŞKILATI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ yazılı imtihanda yurttaşlar hangi mevzular ve ne cins suallerle karşılaşacağını merak ediyor. İşte POSTA VE TELGRAF TEŞKILATI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Genel Müdürlüğünün sınav rehberinde yayınladığı mevzu başlıklarına ilişkin ayrıntılar şu şekilde;

* Türkçe Paragraf, Dil Bilgisi ve Yazım Kaideleri

* Sözel Us Yürütme

* Rakamsal ve Manasal Us Yürütme

* Temel Vatandaşlık Bilgisi

* Türkiye Coğrafyası

* Genel Kültürel ve Güncel Sosyo Ekonomik mevzular

* Ölçme mahareti

POSTA VE TELGRAF TEŞKILATI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL ALIMI KOŞULLARI

Posta Ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğünde işe alınacaklarda aranılacak genel koşullar şu halde sıralanmıştır:

a) 29/5/2009 tarihindeki ve 5901 rakamlı Türk Yurttaşlığı Yasasının 28 inci maddesi kapsamında yer alanlar ile Posta Ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğünün yurtdışındaki işyerlerinde
istihdam edilecekler hariç olmak suretiyle Türk yurttaşı olmak.

b) On sekiz yaşını bitirmiş ve giriş imtihanının yapıldığı senenin ocak ayının birinci günü haysiyetiyle otuz altı yaşından gün almamış olmak.

c) Kamu haklarından yasaklı bulunmamak.

ç) 26/9/2004 tarihindeki ve 5237 rakamlı Türk Ceza Yasasının 53 üncü maddesinde belirtilen vakitler geçmiş olsa dahi; isteyerek işlenen bir kabahatten dolayı altı ay yada daha çok zaman içinde mapus cezasına ya da bağışlamaya uğramış olsa dahi devletin güvenliğine karşı kabahatler, Anayasal kumpasa ve bu kumpasın işleyişine karşı kabahatler, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, itimatı fenaya kullanma, vazifeyi fenaya kullanma, şikeli batkı, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, kabahatten meydana gelen malvarlığı değerlerini aklama yada firaricilik, fuhuş, cinsel atakta bulunma, evlatların cinsel istismarı, güçle fuhuşa sevk etme, cinsel dokunulmazlığa karşı kabahatler, cinsel atak, cinsel rahatsızlık, uyuşturucu yada uyarıcı madde yapım ve ticareti, kabahat işlemek amacıyla teşkilat kurma, tefecilik kabahatlerinden mahkûm olmamak.

d) Uyuşturucu madde bağımlısı olmamak, işe alınmadan evvel kullandığı bulunmuş ise işe müracaat yapmış olduğu tarih haysiyetiyle rehabilitasyonunun bitirilmiş
bulunduğunu dokümanlandırmış olmak.

e) Askerlikle alakası bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş olmak yada askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yada erteletmiş
olmak.

f) Manili personel çalıştırılmasına ilişkin mevzuat kararları gizli saklı kalmak kaydıyla, yurtiçinde ve yurtdışında devamlı vazife yapmasına engel olabilecek us hastalığı bulunmamak.

g) Başka kurum ve kuruluşlara karşı mecburi hizmet mükellefliği bulunmamak.

ğ) Soyulacağı pozisyon için Idare Heyeti tarafınca tanımlanan tahsil koşulunu haiz olmak.

h) Rastgele bir toplumsal güvenlik kurum yada kuruluşundan emekli olmamak.

ı) Daha evvel çalışmış oldukları kamu kurum yada kuruluşlarından disiplin cezası ile işten çıkarılmış olmamak.

i) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması neticesinde sakınca bulunmamış olmak.

j) KPSS’den Idare Kurulunca tanımlanan minimum puanı almış olmak.

(2) Posta Ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğünde iş eforu hizmet alımı suretiyle vazife icra eden yüklenici işletme mensuplarının Posta Ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğünün açıktan personel alımı kanalıyla yapılacak imtihanlarına
girmek istemeleri halinde, duyurunun yapıldığı tarih haysiyetiyle yüklenici işletme başkalaşımı hariç bültende belirtilen müddet kadar sürekli olarak vazife yapıyor olmaları kaydıyla bu maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen otuz altı yaşından gün almamış olmak sonucu kırk bir yaşından gün almamış olmak olarak uygulanır.

.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu
izmir profilo servisi elf bar vozol
deneme bonusu meritking meritroyalbet bahsine giriş madridbet yeni giriş paralı tombala siteleri