Eğitim

Teknolojinin Evrimi – George Basalla Kitap özeti, konusu ve incelemesi

Teknolojinin Evrimi – George Basalla Kitap özeti, konusu ve incelemesi

Teknolojinin Evrimi kimin eseri? Teknolojinin Evrimi kitabının yazarı kimdir? Teknolojinin Evrimi konusu ve anafikri nedir? Teknolojinin Evrimi kitabı ne konu alıyor? Teknolojinin Evrimi PDF indirme linki var mı? Teknolojinin Evrimi kitabının yazarı George Basalla kimdir? İşte Teknolojinin Evrimi kitabı özeti, sözleri, yorumları ve incelemesi…

Kitap

Kitap Künyesi

Yazar: George Basalla

Çevirmen: Cem Soydemir

Orijinal Adı: The Evolution of Technology

Yayın Evi: Doğu Batı Yayınları

İSBN: 9789758717941

Sayfa Sayısı: 367


Teknolojinin Evrimi Ne Anlatıyor? Konusu, Ana Fikri, Özeti

StanleyKubrick, 2001: A Space Odysseyfilminin girişinde insanlığın şafağında bir su birikintisi çevresinde verilen mücadeleyi betimlerken, bir kemik parçasını tabanca olarak daha ilkin onlarca kere kontrol etmiş, topluluğun geri kalan üyelerine nazaran bir ihtimal birazcık yürekli, birazcık daha değişik düşünen üyesinin liderliğinde kazanılmışİlkçağ’a özgü bir savaşı anlatır. Zaferin getirmiş olduğu coşkuyla bu öncü kahraman, silahını havaya fırlatır ve bu tabanca gizemli bir değişimiçinde, şeklen de benzediği bir uzay aracına dönüşür.

Bilim tarihçisi George Basalla, teknoloji ve teknoloji zamanı alanında yapılmış tüm mühim kaynakları tarayarak yapmış olduğu çalışmasının ışığında mevzuyu toplumsal, ekonomik, kültürel, antropolojik, bilimsel ve askerî tüm yönleriyle ele alıyor. 

Bu kapsamda Basalla, teknolojik değişmeler niçin ve iyi mi gerçekleşir sorusu çevresinde üç temel üstüne yoğunlaşır. Bunlar: Çeşitlilik, “insan ürünü şeyler niçin bu kadar oldukca çeşitlidir?”; gereksinim, “gereksinim icadın anasıdır”; teknolojik evrim, “ürünlerin ortaya çıkışı, sürekliliği ve ayıklanması-kullanımdan kalkması.

Yine bu esaslar üstünde şu sorular ele alınır: Bilimsel keşifler ve teknolojik değişme ile toplumsal, kültürel, ekonomik ve askerî gereksinimler içinde iyi mi bir bağ vardır? Teknolojik buluş birkaç dâhinin eseri midir, yoksa birçok bileşeni olan karmaşık bir toplumsal süreç midir? Watt, Bell, Edison, Maxwell, Hertz, Marconi, Wright kardeşler şeklinde öncüleri ortaya çıkaran motivasyonlar ve koşullar nelerdi? Doğu ile Batı’yı birbirinden ayıran bilimsel ve teknolojik uçurumun deposu nedir? Neden basımevi, barut ve pusula ilkin Çin’de ortaya çıkmış olduğu halde Batı’daki şeklinde bir kültürel ve teknolojik değişime yol açmadı? Nükleer enerjinin, bilişim ve kontakt teknolojilerinin, robotların ve biyoteknolojinin bizleri yüce bir mutlu geleceğe taşıyacağına inanmış kişilerin umutları doğru, sahici bir temele dayanan bir ümit mu, yoksa dinî kimi duygu, inanç ve beklentileri ikame eden zamana özgü bir hurafe mi?

Son bir sual sormak gerekirse, Ortega y Gasset’nin öne sürdüğü değişen teknolojinin gereksizliği savında olduğu şeklinde, uzun seneler devam eden bir öğretime, oldukca karmaşık bir toplumsal örgütlenmeyle beraber son aşama acımasız bir sömürü düzenine yol açan teknoloji acaba “bu haliyle” hakikaten lüzumlu midir?

 


Teknolojinin Evrimi Alıntıları – Sözleri

 • Oldukça kısa bir süre içinde biriken icatlar, eleştiri bir noktaya ulaşırlar ve böylelikle, yaratıcı etkinliğin hızına ivme kazandıran bir “zincirleme tepkime” meydana gelir.
 • “Tek başına asla kimsenin buğu makinesinin babası olama yacağı şeklinde tek başına hiçbir uygarlık da bu görevi üstlenemez.”
 • Çeşitlilik, maddi kültürün somut yönlerine ilişik bir olgudur;gereksinim, çeşitliliğe ilişkin popüler fakat hatalı bir açıklamadır;teknolojik evrim ise, biyolojik gereksinim düşüncesinden yardım almaksızın çeşitliliği açıklamanın bir yoludur.
 • Taş, geleneksel olarak ilkellikle bağdaştırılırken metal de uygarlıkla ilişkilendirilmektedir. Alet yapımında araç-gereç olarak taş kul lanılması, bazı açılardan yeterince elverişli değildir. Bulunma si kolay, işçiliği ise nispeten rahat olan taş, metal kadar uzun ömürlü değildir ve şekillendirilmesi de metale kıyasla daha güçtür. Taş alet ile metal bir aleti karşılaştırdığımızda taş aletin. şeklinin, yapıldığı malzemenin niteliğine daha çok bağlı ol duğunu görürüz. Metal ise döküm isminde olan bir işlem aracılı ğıyla eldeki iş için lüzumlu olan ve istenen her şekle sokulabilir. Metal alet daha azca kırılgandır, dolayısıyla da kırılması güçtür. Kırılırsa yada aşınmaya başlarsa eritilip tekrardan dökülebilir.
 • Bacon yanlısı görüşe nazaran modernitenin ikinci habercisi sayılan barut, ilk kez Çinliler tarafınca askeri amaçlarla MS 10. yüzyılın başlarında kullanılmıştı. Çinlilerin barutla yaşamış olduğu ilk deneyimler, barutun bir tür yangın bombası ve hafifçe mermile ri firlatabilmek için itici güç olarak kullanılmasını kapsıyordu. 1231 senesinde içleri barutla doldurulmuş el bombaları üretildi ve nihayet 13.yüzyılın sonuna gelindiğinde Çinliler, namluları ilkin bambu ondan sonra da demirle sağlamlaştırılarak meydana getirilen tüfekler kullanmaya başladılar. Yüz yıldan daha kısa bir süre sonrasında alev ateş silahlar, Çin’den Japonya’ya, Kore’ye, Yakın Doğu’ya ve nihayet Avrupa’ya yayıldı.
 • İcatlar, artan informasyon birikiminin iteklemesiyle mi, yoksa pazarın giderek çoğalan taleplerinin çekim gücüyle mi yönlendirilmektedir?
 • Devrim, geçmişle kati bir kopuşu ve yeni bir düzenin kuruluşunu ifade eden politik bir eğretilemedir.
  Politik eğretileme, yalnız doğaya ilişkin yeni bir emek verme tarzının ortaya çıkışında kullanılmamış, bilim alanındaki her hangi mühim bir değişme de politik eğretileme kapsamında ifade edilmiştir.
 • Edison modern larının gözünde, en iyimser yaklaşımla, yanlış yönde çabalayan, akıntıya kürek çeken biri, en kötümser yaklaşımla imkânsız olanın ardında koşan bir aptal yada sahtekårdı.
 • Teknoloji, insanlık zamanı kadar eskidir. Bilim adamlarının doğayı şekillendirmede ve denetim etmede kullanılan bilgiyi toplamaya başlamalarından uzun vakit ilkin de teknoloji mevcuttu. Bilinen en eski teknolojilerden önde gelen taş-alet imalatı, mineraloji ve jeolojinin ortaya çıkışından ilkin iki mil yon yıl süresince gelişimini sürdürmüştü.
 • Edison’un fonografinin son nokta olmayışının öyküsü, bir oldukca meşhur teknolojik buluş için yinelenebilir: 1840’h yılların fotoğraf makineleri dokuz, on saniyelik poz süreleri gerektiri yordu; 19. yüzyıl ortasının yavaş ve hantal daktiloları, kalemle yazmadan türeyen önemsiz gelişmelerden biriydi; ilk ticari iç ten yanmalı motor olan 1866 yılının dikey Otto ve Langen motoru, ortalama iki metre uzunluğunda ve sadece otuz beygir gücündeydi; Wright kardeşlerin uçmayı başaran ilk uçağı, yal nızca elli yedi saniye süresince havada kalabilmişti; 1920’lerin tv alıcıları, bulanıklaşan ve titreşen minik görüntüler (3,5 x 5 santimetre) gösteriyordu; ilk elektronik bilgisayar, 170 met re karelik bir alanı kaplıyordu ve otuz ton ağırlığındaydı. İlk bakışta bu buluşların hiçbiri de, yeni bir endüstrinin temelini atacakmış şeklinde görünmüyorlardı; fakat hepsi de bunu başardı.


Teknolojinin Evrimi İncelemesi – Kişisel Yorumlar

Kitap evrimsel teknoloji hakkında dayanakları incelemekte master yapıyorsanız içinden alıntı yapacağınız oldukca güzel bilgiler bulunmaktadır. Günlük hayatta hep beraberce konuşabileceğiniz türden değildir. (Şafak manas)

Kitap konusu itibariyle hem tarihsel yaklaşım hem de değişen teknolojinin oluşmasını, devamlılığını ve etkilerinden bahsetmişmiş. Yazar mevzuyu icatlar üstünden giderek somutlandırmaya çalışmış ve şahsen okuyucunun kitabından kopmaması için yararlı.
Kitabın çevirisine gelecek olursak çevirmenin yazarın kurduğu cümleleri basitleştirmek amacına girmediğini düşünüyorum. Şundan dolayı “belirlenim” şeklinde aklımda kuramadığım kelimeler, aşırı sayılabilecek bağlaç kullanımından dolayı okuma zorlukları var.
Fakat genel olarak bitirdiğinizde teknoloji zamanı ve gelişimi hakkında bilgileniyorsunuz. (Kütüphane bekçisi)

“…insanın kendi elleriyle kurduğu dünya, temel insani ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli olandan çok daha fazla bir ürünler çeşitliliği içermektedir. Bu çeşitlilik, teknolojik evrim sonucu olarak tanımlanabilir; çünkü insanın ürettiği şeylerin sürekliliği, mevcudiyetini korumakta, yenilik, insanın kendi elleriyle kurduğu dünyanın temel bir parçası olmakta ve ayıklanma süreci de, çoğalma ve ürünler arasında seçim yapmak amacıyla işlerlik göstermektedir.”
Basalla’nın kitabında bahsetmiş olduğu değişen teknolojinin evrimini bu cümleden çıkarabiliriz. Bu cümlede geçen dört ilke, ilkçağdan günümüz yaşamına kadar teknolojik evrimin temellerini oluşturur.
Bu ilkeler;
*Çeşitlilik
*Süreklilik
*Yenilik
*Ayıklanma
Bu ilkeler ışığında değişen teknolojinin evrimi; toplumsal, askeri, bilimsel, kültürel ve antropolojik açıdan incelenip, birçok örnekle anlatılıyor. Kitabın en mühim yerlerinden biri de ‘Süreklilik’ te geçen, teknolojik aşama kaydetmelerin birbirlerine kısmen bağımlı olduğudur. Kimi teknolojik gelişmeler zorunluluktan ziyade kim bilir can sıkıntısından ya da ekonomik güçlenme isteğinden dünyaya gelen olsa da ilk taş aletleri hayata geçirmeye başladığımız andan itibaren görülen o dur ki, teknolojik ilerlemeler belli bir dönem için ortaya çıkan şeyler değildirler. Teknolojik ilerlemeler, her yeni alet sonrası dönem oluştururlar kısaca insanoğlu bir.ilerleme sonrası ilerlemenin olduğu çağa isim verirler. Aksine çağlar ilerleme oluşturmazlar. (Sîdar Ronahî)


Teknolojinin Evrimi PDF indirme linki var mı?


George Basalla – Teknolojinin Evrimi kitabı için internette en oldukca meydana getirilen aramalardan birisi de Teknolojinin Evrimi PDF linkidir. İnternette ücretli olarak satılan bir çok kitabın PDFleri bulunmaktadır. Ancak bu PDF’leri yasal olmayan yollarla indirmek ve kullanmak hem yasalara hem de ahlaka aykırıdır. Yayın evlerinin sitesinden PDF satılıyorsa indirebilirsiniz.

Kitabın Yazarı George Basalla Kimdir?

1935 doğumlu. Doktora çalışmasını Harvard Üniversitesi Bilim Tarihi bölümünde tamamlamıştır. Pennsylvania State Üniversitesi ve Columbia Üniversitesi’n­de dersler verdikten sonrasında 1959 senesinde, Harvard Üniversitesi’nde öğretim üyesi olmuştur. Bilim zamanı ve değişen teknolojinin yanı sıra, Viktoryen dönem üstünde yoğunlaşmış­tır. Ha­len Deleware Üniversitesi’nde Tarih profesörüdür. Basalla yakın bir dönemde 2006 senesinde piyasaya çıkan Civilized Life in the Universe: Scientists on Intelligent Extraterrestrials/Evrende Medeni Yaşam: Dünya Dışı Zeki Varlıklar adlı çalışmasında, Plutarkhos’tan Stephen Hawking’e, Kepler’den Christiaan Huygens’e, Newton’a, Carl Sagan’a ve daha pek oldukca meşhur bilim insanının fikirlerini irdeleyerek, dünya dışındaki parlak zeka yaşama dair bilimsel düşüncenin çarpıcı bir tarihini ortaya koyar. Cambridge Üni­ver­si­te­si’nin Bilim Tarihi Dizisi editörlerinden olan Basalla’nın katkıda bulunmuş olduğu kitaplar şun­lardır: The Construction of Modern Science: Mechanisms and Mechanics/Mo­­dern Bilimin Kuruluşu: Mekanizması ve Mekaniği; (Man and Nature in the Renaissance/Rö­ne­sans’ta İnsan ve Doğa; The Foundations of Modern Science in the Middle Ages: Their Religious, Institutional and Intellectual Contexts/Orta Çağ’da Modern Bilimin Temelleri: Dinsel, Kurumsal ve Düşünsel Bağlamlar; Making Natural Knowledge: Constructivism and the History of Science/Doğal Bilginin Üretimi: İnşacılık ve Bilim Tarihi; Science and the Enlightenment/Bilim ve Aydınlanma; Life Science in the Twentieth Cen­tury/Yirminci Yüzyılda Yaşam Bilimi.


George Basalla Kitapları – Eserleri

 • Teknolojinin Evrimi


George Basalla Alıntıları – Sözleri

 • İcatlar, artan informasyon birikiminin iteklemesiyle mi, yoksa pazarın giderek çoğalan taleplerinin çekim gücüyle mi yönlendirilmektedir? (Teknolojinin Evrimi)
 • Edison’un fonografinin son nokta olmayışının öyküsü, bir oldukca meşhur teknolojik buluş için yinelenebilir: 1840’h yılların fotoğraf makineleri dokuz, on saniyelik poz süreleri gerektiri yordu; 19. yüzyıl ortasının yavaş ve hantal daktiloları, kalemle yazmadan türeyen önemsiz gelişmelerden biriydi; ilk ticari iç ten yanmalı motor olan 1866 yılının dikey Otto ve Langen motoru, ortalama iki metre uzunluğunda ve sadece otuz beygir gücündeydi; Wright kardeşlerin uçmayı başaran ilk uçağı, yal nızca elli yedi saniye süresince havada kalabilmişti; 1920’lerin tv alıcıları, bulanıklaşan ve titreşen minik görüntüler (3,5 x 5 santimetre) gösteriyordu; ilk elektronik bilgisayar, 170 met re karelik bir alanı kaplıyordu ve otuz ton ağırlığındaydı. İlk bakışta bu buluşların hiçbiri de, yeni bir endüstrinin temelini atacakmış şeklinde görünmüyorlardı; fakat hepsi de bunu başardı. (Teknolojinin Evrimi)
 • Bacon yanlısı görüşe nazaran modernitenin ikinci habercisi sayılan barut, ilk kez Çinliler tarafınca askeri amaçlarla MS 10. yüzyılın başlarında kullanılmıştı. Çinlilerin barutla yaşamış olduğu ilk deneyimler, barutun bir tür yangın bombası ve hafifçe mermile ri firlatabilmek için itici güç olarak kullanılmasını kapsıyordu. 1231 senesinde içleri barutla doldurulmuş el bombaları üretildi ve nihayet 13.yüzyılın sonuna gelindiğinde Çinliler, namluları ilkin bambu ondan sonra da demirle sağlamlaştırılarak meydana getirilen tüfekler kullanmaya başladılar. Yüz yıldan daha kısa bir süre sonrasında alev ateş silahlar, Çin’den Japonya’ya, Kore’ye, Yakın Doğu’ya ve nihayet Avrupa’ya yayıldı. (Teknolojinin Evrimi)
 • Çeşitlilik, maddi kültürün somut yönlerine ilişik bir olgudur;gereksinim, çeşitliliğe ilişkin popüler fakat hatalı bir açıklamadır;teknolojik evrim ise, biyolojik gereksinim düşüncesinden yardım almaksızın çeşitliliği açıklamanın bir yoludur. (Teknolojinin Evrimi)
 • “Tek başına asla kimsenin buğu makinesinin babası olama yacağı şeklinde tek başına hiçbir uygarlık da bu görevi üstlenemez.” (Teknolojinin Evrimi)
 • Edison modern larının gözünde, en iyimser yaklaşımla, yanlış yönde çabalayan, akıntıya kürek çeken biri, en kötümser yaklaşımla imkânsız olanın ardında koşan bir aptal yada sahtekårdı. (Teknolojinin Evrimi)
 • Teknoloji, insanlık zamanı kadar eskidir. Bilim adamlarının doğayı şekillendirmede ve denetim etmede kullanılan bilgiyi toplamaya başlamalarından uzun vakit ilkin de teknoloji mevcuttu. Bilinen en eski teknolojilerden önde gelen taş-alet imalatı, mineraloji ve jeolojinin ortaya çıkışından ilkin iki mil yon yıl süresince gelişimini sürdürmüştü. (Teknolojinin Evrimi)
 • Taş, geleneksel olarak ilkellikle bağdaştırılırken metal de uygarlıkla ilişkilendirilmektedir. Alet yapımında araç-gereç olarak taş kul lanılması, bazı açılardan yeterince elverişli değildir. Bulunma si kolay, işçiliği ise nispeten rahat olan taş, metal kadar uzun ömürlü değildir ve şekillendirilmesi de metale kıyasla daha güçtür. Taş alet ile metal bir aleti karşılaştırdığımızda taş aletin. şeklinin, yapıldığı malzemenin niteliğine daha çok bağlı ol duğunu görürüz. Metal ise döküm isminde olan bir işlem aracılı ğıyla eldeki iş için lüzumlu olan ve istenen her şekle sokulabilir. Metal alet daha azca kırılgandır, dolayısıyla da kırılması güçtür. Kırılırsa yada aşınmaya başlarsa eritilip tekrardan dökülebilir. (Teknolojinin Evrimi)
 • Oldukça kısa bir süre içinde biriken icatlar, eleştiri bir noktaya ulaşırlar ve böylelikle, yaratıcı etkinliğin hızına ivme kazandıran bir “zincirleme tepkime” meydana gelir. (Teknolojinin Evrimi)
 • Devrim, geçmişle kati bir kopuşu ve yeni bir düzenin kuruluşunu ifade eden politik bir eğretilemedir.
  Politik eğretileme, yalnız doğaya ilişkin yeni bir emek verme tarzının ortaya çıkışında kullanılmamış, bilim alanındaki her hangi mühim bir değişme de politik eğretileme kapsamında ifade edilmiştir. (Teknolojinin Evrimi)

YORUMLAR

YORUM YAZ!

Yorum Ekle[

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu
toptan çakmak
ataşehir escort pendik escort bonus veren siteler deneme bonusu veren siteler