Eğitim

Avrupa Düşüncesinin Serüveni – Jacqueline Russ Kitap özeti, konusu ve incelemesi

Avrupa Düşüncesinin Serüveni – Jacqueline Russ Kitap özeti, konusu ve incelemesi

Avrupa Düşüncesinin Serüveni kimin eseri? Avrupa Düşüncesinin Serüveni kitabının yazarı kimdir? Avrupa Düşüncesinin Serüveni konusu ve anafikri nedir? Avrupa Düşüncesinin Serüveni kitabı ne konu alıyor? Avrupa Düşüncesinin Serüveni PDF indirme linki var mı? Avrupa Düşüncesinin Serüveni kitabının yazarı Jacqueline Russ kimdir? İşte Avrupa Düşüncesinin Serüveni kitabı özeti, sözleri, yorumları ve incelemesi…

Kitap

Kitap Künyesi

Yazar: Jacqueline Russ

Çevirmen: Özcan Doğan

Orijinal Adı: L’aventure de la pensee europeenne: Une histoire des idees occidentales

Yayın Evi: Doğu Batı Yayınları

İSBN: 9758717705

Sayfa Sayısı: 442


Avrupa Düşüncesinin Serüveni Ne Anlatıyor? Konusu, Ana Fikri, Özeti

Avrupa iyi mi Avrupalaştı?

Ufak Kent Devletlerinden (Polis) “Avrupa düşüncesi”ne giden bu uzun tarihsel birikim hangi özelliklerle karakterize edilebilir? Hangi mühim vakalar, hangi şahıs ve kurumlar bu süreçte belirleyici bir rol üstlenmişlerdir?

Latin-Yunan ve Yahudi-Hıristiyan uygarlıklarının bir sentezi olan Avrupa felsefi, sanat içerikli, dinsel, bilimsel ve toplumsal atılımları, ‘Ortaçağ Aydınlığı’nı, Rönesans’ı, Aydınlanma Çağı’nı, Hümanizmi, Devrimler yüzyılını ve daha birçok bileşeni içine alan uzun bir sürecin vardığı sonuçtur. Filozoflar, din adamları, bilim adamları, sanatçılar, politikacılar, iktidar sahipleri ve halk kitleleri Avrupa’yı yaratma yolunda yaşanmış olan büyük maceranın aktörleridir. Bu seyahat içinde Avrupa’nın Grekleşmesi, Latinleşmesi, Romalılaşması, Germenleşmesi, Hıristiyanlaşması ve son kertede modernleşmesi, bir “çağıl batı düşüncesi” üretmesi ayrı süreçler, ayrı etkileşimlerdir.

Elbette, Platon, Aristoteles, Machiavelli, Hobbes, Descartes, Spinoza, Vico, Montesquieu, Rousseau, Kant ve Hegel benzer biçimde düşünürler bu fikir serüveni içinde ‘eğer olmazsa olmaz’ bir paye kazanmışlardır.

Avrupa çelişkiler ve karşıtlıklar yumağı içinde, insanlığa armağan etmiş olduğu göz kamaştırıcı hediyelerle beraber karanlık dönemleri de derin bir halde deneyim etmiş, büyük zaferlerin yanında mağlubiyetleri de tatmış, fakat tarihsel olarak edinmiş olduğu birikimle daima geleceğe doğru bir bireşim üretebilme kabiliyetini göstermiştir.

Bu kitapta, Avrupa’yı ve Avrupalılığı yaratan düşüncelerin bir özetini okuyacağız. Jacquline Russ, Avrupa’nın soy kütüğünden hareketle, bilhassa her yüzyılın taşımış olduğu kendine özgü atmosfer üstünde durmaya çalışmıştır. Pek doğal, yüzyılların zihnimizde belirli bir resmi canlanmazsa kavramlar da içi boş sözcüklere dönüşecektir. Bu senkrenizasyon kaygısından hareketle kitabın yazarı, Antik çağlardan günümüze, Avrupa’da ve Avrupa bilincinde yaşanmış olan gelişimleri, ilerlemeleri, gerileyişleri, bunalımları, altüst oluşları ve tekrardan doğuşları tasvir etmeye çalışmıştır.


Avrupa Düşüncesinin Serüveni Alıntıları – Sözleri

 • Yalnızca ölçülebilir şeylerin bilimi vardır.
 • En etkili düşünceler, en acımasız tanrıları bile geride bırakan yıkıcı güçler ihtiva eder. Tıpkı tanrılar benzer biçimde, düşünceler dizginleri niçin boşanmış varlıklardır; aklın kontrolünden kolaylıkla kaçarlar, toplumlara hakim olurlar ve devasa bir tarihsel enerji yayarlar… Gerçekler inatçıdır, diyordu Lenin. Düşünceler fazlaca daha inatçıdır; gerçekler düşüncelerin karşısında boyun eğerler, fakat düşünceler gerçeklere boyun eğmezler.
 • “Güzel bedene karşı duyulan arzu, içsel güzelliğe duyulan aşka götürür.”
 • “__Akılcılığı uygulaması bakımından Atina’nın evladı olan Avrupa, hukuksal ve tarihsel anlayış itibariyle de Roma’nın çocuğudur.”
 • “__“Söyle sevgili Sokrates, güzelliğin bizatihi kendisini temaşa ettiği andan başka, bir insan için yaşama zahmetine değer başka bir an olabilir mi?”
 • Zihin, deneyimlerle doldurulmayı bekleyen boş bir kilerdir.
 • “Genel olarak güzellik düşüncesi Yunanlar’da yarı etik yarı estetik niteliktedir. Burada söz konusu olan “kalokagathia”dır, Güzelliğin ve İyiliğin bileşimi; zira Yunanlara nazaran iyi olan tek şey güzel olandır…Eğer Güzeli hedeflersek bununla birlikte İyiye de ulaşmış oluruz.”
 • “__ “Varolan tüm şeylerden oluşan dünya tektir; tüm şeyleri kuşatan Tanrı tektir; töz tektir, yasa tektir, düşünen tüm varlıklarda ortak olan akıl tektir; gerçek tektir.”
 • “Evet, eğer mezarımın üzerine bir yazı koymalarını isteseydim, yalnızca şöyleki bir yazı arzu ederdim: ‘O bir bireydi.’ bu söz hemen hemen anlaşılmamış olsa da, bigün ne olursa olsun anlaşılacaktır..”
  Kierkegaard
 • “Adaletsizlik denilen şey, başıboş arzuların hâkimiyeti altında bulunan ruhun yakalandığı bir hastalıktır.”


Avrupa Düşüncesinin Serüveni İncelemesi – Kişisel Yorumlar

Kitap adından da anlaşılacağı üzre avrupa düşüncesini yunan mitolojisinden itibaren günümüze kadar detaylarıyla inceliyor. Yazarın kişisel görüşleri münakaşaya açık olsa da alanında mühim bir kitap diyebiliriz. Kitabı fazlaca zor okuduğumu da söyleyebilirim. Kitap sonlara doğru orta çağ ve 19.yy’daki felsefeyi hacimli bir halde işlemiş ve felsefi terimler bu bölümde okuyucuyu bir fazlaca zorlayabilir. Meşhur düşünürlerin alıntılarıyla görüşlerini destekleyen yazar Fransız ihtilali ve komünizmi o denli yavan işlemiş ki koca bir yarım yüzyıl alelacele kapatılmış. Sonuç yazısı yetersiz, kitabın sonundaki terimsel anlatımlarsa gereksiz gene de felsefeyle arası iyi olanlar için keyif verici bir kitap olabilir. (Atalanta)

Felsefe bir anlamıyla bilgiyi sevmek demiş eskiler. Bilgi sevilmeli öyleyse felsefe de sevilmeli. Kitap güzel bir üslupla yazılmış ki çeviride bence hoş olmuş ki bir solukta okunabilecek bir kitap çıkmış ortaya. Sadece tarihsel olarak değil fikir olarak tarihsel okuma yapmak isteyenler için hakikaten güzel bir kitap. Ufak Avrupa sempatisi olsada yazarda batı düşüncesini bilmek elzemligi bir realite artık. Uzun lafın kısası okunmalı bence erkence hem de… Düşüncenin kümülatif bir informasyon üstüne ayakları yere sağlam basması gerektiği inancında olan her insanın hayatına fazlaca şey katacağına inanıyorum. Hayat hakikaten garip insanlığın yaşamı daha bir garip ve bunu bugün biliyor olmamızı elde eden fikir adamlarının o sıkıntılı yolculuklarına fazlaca şey borçlu olduğumuzu unutmadan yeni dünyalar yeni düşüncelerle oluşacak inancında biri olarak hem yazara hem de doğubatı ekibine teşekkür ediyorum. Güzel okumalar dilerim.. (Theimam007)

Avrupa da batı felsefesinin iyi mi geldiği ve biçim almış olduğu, Yunan,Roma ve öteki kültürlerin iyi mi Avrupayı etkilediğini, rönesans,düzeltim ve hümanizmin iyi mi anlamlar taşıyıp benimsendiğini ve bu akımlarda etkili olan düşünürlerin çabalarını özetleyen bir kitap. (cansu yıldız)


Avrupa Düşüncesinin Serüveni PDF indirme linki var mı?


Jacqueline Russ – Avrupa Düşüncesinin Serüveni kitabı için internette en fazlaca meydana getirilen aramalardan birisi de Avrupa Düşüncesinin Serüveni PDF linkidir. İnternette ücretli olarak satılan bir çok kitabın PDFleri bulunmaktadır. Ancak bu PDF’leri yasal olmayan yollarla indirmek ve kullanmak hem yasalara hem de ahlaka aykırıdır. Yayın evlerinin sitesinden PDF satılıyorsa indirebilirsiniz.

Kitabın Yazarı Jacqueline Russ Kimdir?

Fransız yazar ve felsefe profesörü. Etik felsefesi mevzusunda emek harcamalar yapıyor. Felsefe alanında birçok eserin sahibidir. Düşüncenin Yolları (A. Colin), Uygar Düşüncenin Serüveni” (A. Colin), Uygar Etik Fikir, Felsefede Yöntemler (A. Colin), Felsefe Sözlüğü (Bordas) ve İktidar Teorileri (Hachette) yayımladığı kitaplardan bazılarıdır.


Jacqueline Russ Kitapları – Eserleri

 • Avrupa Düşüncesinin Serüveni
 • Felsefe Tarihi – Cilt 2


Jacqueline Russ Alıntıları – Sözleri

 • “Adaletsizlik denilen şey, başıboş arzuların hâkimiyeti altında bulunan ruhun yakalandığı bir hastalıktır.” (Avrupa Düşüncesinin Serüveni)
 • “Evet, eğer mezarımın üzerine bir yazı koymalarını isteseydim, yalnızca şöyleki bir yazı arzu ederdim: ‘O bir bireydi.’ bu söz hemen hemen anlaşılmamış olsa da, bigün ne olursa olsun anlaşılacaktır..”
  Kierkegaard (Avrupa Düşüncesinin Serüveni)
 • En etkili düşünceler, en acımasız tanrıları bile geride bırakan yıkıcı güçler ihtiva eder. Tıpkı tanrılar benzer biçimde, düşünceler dizginleri niçin boşanmış varlıklardır; aklın kontrolünden kolaylıkla kaçarlar, toplumlara hakim olurlar ve devasa bir tarihsel enerji yayarlar… Gerçekler inatçıdır, diyordu Lenin. Düşünceler fazlaca daha inatçıdır; gerçekler düşüncelerin karşısında boyun eğerler, fakat düşünceler gerçeklere boyun eğmezler. (Avrupa Düşüncesinin Serüveni)
 • “Güzel bedene karşı duyulan arzu, içsel güzelliğe duyulan aşka götürür.” (Avrupa Düşüncesinin Serüveni)
 • “Genel olarak güzellik düşüncesi Yunanlar’da yarı etik yarı estetik niteliktedir. Burada söz konusu olan “kalokagathia”dır, Güzelliğin ve İyiliğin bileşimi; zira Yunanlara nazaran iyi olan tek şey güzel olandır…Eğer Güzeli hedeflersek bununla birlikte İyiye de ulaşmış oluruz.” (Avrupa Düşüncesinin Serüveni)
 • Yalnızca ölçülebilir şeylerin bilimi vardır. (Avrupa Düşüncesinin Serüveni)
 • “varlıklar, gelişimleri yardımıyla farklılaşırlar, buna karşılık devamlı kökenlerine doğru dönüşümleri onları özdeş kılar ve bundan dolayı hareket ve hareketsizlik, özdeşlik ve farklılıktan ilkin gelir.” (Felsefe Tarihi – Cilt 2)
 • “__Akılcılığı uygulaması bakımından Atina’nın evladı olan Avrupa, hukuksal ve tarihsel anlayış itibariyle de Roma’nın çocuğudur.” (Avrupa Düşüncesinin Serüveni)
 • Zihin, deneyimlerle doldurulmayı bekleyen boş bir kilerdir. (Avrupa Düşüncesinin Serüveni)
 • “__“Söyle sevgili Sokrates, güzelliğin bizatihi kendisini temaşa etmiş olduğu andan başka, bir insan için yaşama zahmetine kıymet başka bir an olabilir mi?” (Avrupa Düşüncesinin Serüveni)
 • “__ “Varolan tüm şeylerden oluşan dünya tektir; tüm şeyleri kuşatan Tanrı tektir; töz tektir, yasa tektir, düşünen tüm varlıklarda ortak olan akıl tektir; gerçek tektir.” (Avrupa Düşüncesinin Serüveni)
 • Batı düşüncesi, İslam düşüncesinin madde ve tin içinde yükselen ara evreleri düzenlemiş olduğu bir ikilik içinde yapılanmıştır. İbn Rüşt’le beraber melekleri kovmamızdan sonraki yenilememizden beri, bu köktencilik farklılık, bizim tekniğe odaklı düşüncenin başarısına katkıda bulunmuştur, fakat varlığın başka bir boyutuna aşamalı bir şekilde girmemizi de zorlaştırmıştır (Felsefe Tarihi – Cilt 2)

YORUMLAR

YORUM YAZ!

Yorum Ekle[

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu
toptan çakmak smm panel
ataşehir escort pendik escort sitene canlı tv ekle bonus veren siteler deneme bonusu veren siteler madridbet meritking kingroyal madridbet yeni giriş kingroyal giriş