Hastanelerde çalışacak çok sayıda hastane personelleri alınıyor! 1.65 cm’den kısa olmayanlar başvurabilir! - Webhaberim
Memur ve Personel Alımı

Hastanelerde çalışacak çok sayıda hastane personelleri alınıyor! 1.65 cm’den kısa olmayanlar başvurabilir!

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yeni bir kamu personel alım ilanının yayımlandığı görüldü.  Yayımlanan personel alım ilanında kamu bünyesine sözleşmeli hastane çalışanlarının alınacağı duyuruldu. Başvuruların bugün başladığı ilana 15 gün içinde başvurmak mümkün. İşte alıma dair dört gözle beklenen detaylar..

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğü, Resmi Gazete’de yayımladığı ilana gore kamu bünyesine KPSS B grubu puanı ile sözleşmeli personellerin alacağını deklare etti.

Yapılan açıklamada şu ifadeleri kullanıldı:

“Üniversitemizin İstanbul Hamidiye Külliyesi’nde ve Ankara Gülhane Külliyesi’nde bulunan birimler ile Adana, Kayseri, Erzurum illerinde bulunan tıp fakültelerinde istihdam edilmek üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’ da yer alan Ek 2. maddenin (b) fıkrasına göre KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle toplam 61 (altmış bir) adet sözleşmeli personel alınacaktır”

GENEL ve ARANAN ŞARTLAR

A) Başvuru meydana getirecek adaylarda 657 sayılı Kanun’un 48. maddesinde aşağıda belirtilen genel şartlar ile aranan şartları sağlamalıdır.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Bu Kanun’un 41. maddesindeki tahsil şartlarını taşımak,

Kamu haklarından yoksun bulunmamak,

Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl yada daha çok süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, itimatı kötüye kullanma, hileli batkı, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan meydana gelen malvarlığı değerlerini aklama yada kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak

Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise askerlik hizmetini yapmış ya da ertelenmiş olmak.

657 sayılı Kanun’un 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini sürekli yapmasına, engel olabilecek akıl hastalığı ve vücut sakatlığı ile ilgili engeli bulunmamak,

Güvenlik soruşturması ve/yada arşiv araştırması pozitif yönde olmak.

Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılmamış olmak.

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin Esasların Ek 6’ncı maddesi gereğince “İşe alınması açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini sonradan kaybetmesi…” hallerinde hizmet sözleşmesi kurumca tek taraflı olarak feshedilir.

Üniversitemiz lüzumlu durumlarda ilanın her aşamasında iptal ve/yada değişim yapma hakkına haizdir.

Koruma ve Güvenlik Görevlisi ekibine başvuracak adaylar için aranan şartlar;

11.1. 5188 sayılı Hususi Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un 10. maddesindeki şartları taşımak.

11.2. İlana son müracaat zamanı itibari ile 40 (kırk) yaşını bitirmemiş olmak öteki bir ifade ile 41(kırk bir) yaşından gün almamış olmak.

11.3. Yapılacak vazife gereği mesai saatleri haricinde ve hafta sonları çalışmaya herhangi bir engeli olmamak.

11.4. Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumu bulunmamak.

11.5. Güvenlik görevini sürekli hayata geçirmeye engel sıhhat problemi bulunmadığını sıhhat kurulu raporunda psikiyatri muayenesi ve kanaati kesinlikle yer alacak şekilde sıhhat kurulu raporuyla belgelendirmek.

11.6. Adayların yirmi dört saat esasına gore vardiyalı çalışmasına ve iç/dış mekânlarda çalışmasına engel durumu bulunmamak.

11.7. 165 cm’den kısa olmamak.

 • Destek Personeli (Temizlik) ekibine başvuracak adaylar için aranan şartlar;
 • 12.1. Temizlik görevini sürekli yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmamak,

 • B) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli olarak istihdam edilenler, hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi sebebiyle kurumlarınca sözleşmeleri feshedilmesi yada sözleşme periyodu içinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.
 • C) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik yada yaşlılık aylığı almıyor olmak.
 • D) Başvuran adaylarda, lisans mezunları için 2020 KPSS P3 puanı, ön lisans mezunları için 2020 KPSS P93 puanı, ortaöğretim mezunları için 2020 KPSS P94 puanı esas alınacaktır
 • E) Başvurularda “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik” Hükümleri uygulanır.
 • F) Üniversitemiz lüzumlu durumlarda ilanın her aşamasında iptal ve/yada değişim yapma hakkına haizdir.
 • BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI

  Başvuru yapmak isteyen adayların; http://www.sbu.edu.tr adresimizde bulunan Başvuru Talep Formu’nu bilgisayar ortamında doldurup, çıktısını alarak istenilen belgelerle beraber ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı zamanı izleyen 15. gün mesai bitimine (17:00) kadar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı (Hamidiye Külliyesi, Tıbbiye Cad. No:38 Selimiye, Üsküdar, İstanbul) adresine yada Sağlık Bilimleri Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı Şube Müdürlüğüne (Ankara Gülhane Külliyesi Emrah Mah. 06018 Etlik/Keçiören/Ankara) şahsen başvurmaları gerekmektedir.

  1- Adaylar yalnız tek bir unvan için duyuru numarası belirterek müracaat yapacaklardır. Birden fazla duyuru numarası ile müracaat yapıldığı takdirde tüm başvuruları geçersiz sayılacaktır.

  2- Başvuru ve işlemler esnasında gerçeğe aykırı beyanda bulunmuş olduğu yada başvurulan pozisyonun şartını taşımadığı sonradan tespit edilenler ile istenilen belgeleri ibraz etmeyenlerin müracaatları geçersiz sayılacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

  3- Adayların yapacağı başvurularda müracaat formunun doğruluğu tamamen adayın sorumluluğundadır, istenilen belgeler, müracaat formu yada istenilen belgelerdeki lüzumlu olan yerlerde imza vb. eksikliklerden Üniversitemiz görevli değildir.

  İLANI İNCELEMEK İÇİN TIKLAYIN

  İlgili Makaleler

  Başa dön tuşu
  Instagram takipçi hilesi instagram yabancı takipçi satın al takipçi satın al
  meritking meritroyalbet bahsine giriş madridbet yeni giriş paralı tombala siteleri