Tarihe Yön Veren Olaylar - Yeliz Aksoy Kitap özeti, konusu ve incelemesi - Webhaberim
Eğitim

Tarihe Yön Veren Olaylar – Yeliz Aksoy Kitap özeti, konusu ve incelemesi

Tarihe Yön Veren Olaylar – Yeliz Aksoy Kitap özeti, konusu ve incelemesi

Tarihe Yön Veren Olaylar kimin eseri? Tarihe Yön Veren Olaylar kitabının yazarı kimdir? Tarihe Yön Veren Olaylar konusu ve anafikri nedir? Tarihe Yön Veren Olaylar kitabı ne konu alıyor? Tarihe Yön Veren Olaylar PDF indirme linki var mı? Tarihe Yön Veren Olaylar kitabının yazarı Yeliz Aksoy kimdir? İşte Tarihe Yön Veren Olaylar kitabı özeti, sözleri, yorumları ve incelemesi…

Kitap

Kitap Künyesi

Yazar: Yeliz Aksoy

Yazar: Vuslat Uyanık

Tasarımcı: Sinan Acıoğlu

Yayın Evi: Kültürperest Yayınevi

İSBN: 9786052397442

Sayfa Sayısı: 200


Tarihe Yön Veren Olaylar Ne Anlatıyor? Konusu, Ana Fikri, Özeti

İnsanlık zamanı incelendiğinde coğrafi keşiflerden türlü icatlara dünya savaşlarından naturel afetlere kadar pek oldukça olayın bu akışı etkilediği görülür. Bazen bir düşünce yada akım bir imparatorluğun çökmesine niçin olmuş kimi zaman asla beklenmedik bir şahıs aniden tüm dünyaya hükmeder hale gelebilmiştir. Bugünkü dünya düzenini kavramak için ilk yapmanız ihtiyaç duyulan şeylerden birisi olayların tarihsel gelişimini öğrenmek tarihe yön veren vaka ya da kişiler hakkında informasyon edinmek olacaktır. İşte bu kitapta Hz. İsa’nın doğumundan Fransız İhtilali’ne tekerleğin keşfinden ilk insanoğlunun uzaya çıkışına kadar tarihin akışını değiştiren pekçok olayın etkisi altına alan detaylarını bulacaksınız. Kitapta yeralan bilgiler sebep ve neticelerini merak ettiğiniz pek oldukça vaka ile alakalı sorularınıza yanıt olacaktır.


Tarihe Yön Veren Olaylar Alıntıları – Sözleri

 • Aydınlanmanın bir başka özelliği, maddeci felsefeye öncülük etmesiydi. İnsan böylece, mutlak varlığın madde olduğu, varlığını maddeye borçlu olduğu yalanına inandırılıyor ve maddeye dayalı amaçlara yöneltiliyordu. Tüm bu telkinler ve yanlış yönlendirmeler sonucunda, ortaya Allah’ a inanç etmeyen ya da Allah’ tan gereği benzer biçimde korkmayan, Allah’a karşı görevli olduğu gerçeğini kabul etmeyen, yaşamı yanlız bu dünyadan ibaret sanan, vicdanını körelten ve kullanmayan, çıkarcı, egoist, vefasız, sevgisiz, şefkatsiz toplumlar ortaya çıktı. Bu şekilde din ahlakından uzak cemiyet düzenini teşvik etmenin ne kadar büyük bir çekince olduğu ise, sonraki yüzyıllarda daha iyi anlaşıldı. Tüm bunların neticesinde Avrupa ihtilaller, düzensizlik, terör, savaşla geçen bir yüzyıl yaşadı.
 • “Bir insan için ufak, fakat insanlık için büyük bir adım”
  -Neil Amstrong
 • “Özgür hiçbir şahıs başkaları tarafınca ülke kanunlarına bakılırsa yargılanıp yargı giydirilmediği sürece tutuklanmayacak, hapsedilmeyecek, mal varlığına el konulamayacak, kanun dışı duyuru edilemeyecek, sürgün edilmeyecek ve her ne şartla olursa olsun zarara da uğratılmayacaktır.”
 • Konusunu Hun-Germen savaşlarından alan Almanların meşhur Nibelungen Destanı Kafkaslar ve Avrupa’da Hun hakimiyeti yıllarınin anılarını taşır.
 • Hareketli parçalarla işleyen matbaayı ilk olarak Alman Johannes Gutenberg 1447 senesinde buluş etmiştir. Ancak bundan daha ilkel matbaaların kullanımı 8.yy de Uzak Doğu’da adım atmıştır. Bilinen ilk baskı Japonya’da yapılmıştır. İmparatoriçe Shotoko, Budist inancı yaymak için Budizm’in metinlerini Sanskrit dilinde Çin alfabesiyle bastırmıştır.
 • İllümine kökenli masonluğun devrimde büyük görevi olduğu devrimin arkasından kaleme alınan çeşitli kitaplarda dile getirildi. Yaygın bir iddiaya bakılırsa, Fransız Devrimi’ni ateşleyen ayaklanmanın planı, 1782 senesinde Büyük Masonik Konvansiyon’da yapılmıştı.
 • Fransız aydınlanmasının gelişiminde mason localarının mühim bir görevi olduğu bilinir. Andrew Michael Ramsay, Masonlardan oluşan ve başkanlığını Newton’un yapmış olduğu Royal Society’e girdi. Ramsay, loca tarafınca masonluğu Fransa’ya taşıyacak şahıs olarak seçildi.
 • Kraliçe Gerdanlığı skandalının merkezinde Cagliostro vardı ve bu komplo halk içinde hem kraliyetin hem de kilisenin itibarını büyük seviyede zayıflattı. Skandalın masonların bir ürünu bulunduğunu Fransız romancı Alexandre Dumas da doğrular
 • Fransız yazar Pierre Miquel, La Grande Revolution adlı kitabında jakobenlerin çoğunun mason localarına üye olduklarını vurgular. Masonik kaynaklar Rousseau, Montesquieu, Diderot benzer biçimde adların masonluğunu üzerine basa basa duyurmalarına karşın, “minimum on bin kelle kesilmelidir” sözüyle ünlenen Marat’nin loca kayıtlarından söz etmemeyi yeğlerler. Oysa, Amerikalı mason W. R. Denslow’un 10.000 Famous Freemasons kitabına bakılırsa, 1793’te Jakoben kulübünün başkanlığına seçilen Danton da masondur ve Voltaire’i yetiştirmiş olan Paris’teki meşhur Dokuz Kızkardeşler locasına üyedir. Devrimin en ” kan dökücü ” lideri olan Robespierre de masondur, Marat da.
 • Edmund Burke, 1790’da yayınladığı Fransız Devrimi Hakkında Düşünceler eserinde, Fransız devrimini eleştirmekte, bu hareketlerin toplumu bir arada tutan din, terbiye, aile yapısı benzer biçimde temel değerleri parçaladığını, teröre ve anarşiye zemin hazırladığını vurgulamakta, Aydınlanma’yı “insan aklının parçalayıcı bir hareketi” olarak nitelemektedir.
 • Darwinizm’in 19.yy maddeci ideolojilerine destek çıkan bir iddiası vardı: “Canlıların gelişimi doğadaki yaşam mücadelesine bağlıdır. Bu mücadeleyi kuvvetli olanlar kazanır. Zayıflar ise ezilerek yok olmaya mahkumdurlar.”
 • Marx’ın Darwin’in fikirlerini ne aşama benimsediği 1861’de Ferdinand Lassalle’e yazdığı mektupta açıkça görülmektedir: “Darwin’in kitabı(Türlerin Kökeni) oldukça mühim ve tarihteki derslik savaşımını tabiat bilimi açısından desteklediği için bana oldukça uygun düşüyor.”
 • Engels Darwin’i, onu Marx’la eş tutacak halde övüyor ve ” Darwin iyi mi organik doğadaki evrim yasasını keşfettiyse, Marx da insanoğlunun tarihindeki evrim yasasını keşfetti.” diyordu.
 • Tarihçi Richard Pipes, The Unkown Lenin adlı kitabında, Lenin’in Bolşeviklere verdigi kırım ve iskence emirlerini ortaya çıkarmakta, mevut delillerle Lenin’in idealist değil toplu katliamcı ve 20.yy de politik ve toplumsal imha uygulamasını ilk olarak başlatan şahıs bulunduğunu belirtir.
 • 1924’te Lenin’in vefat etmesiyle ilk komünist rejimin kurulduğu Rusya’da kanlı devrin ilk perdesi kapanmış oldu sadece Lenin’in arkasından Sovyetler Birliği iktidarını eline geçiren Josef Stalin, daha zalim ve sadistti. Kısa sürede çağıl tarihin en büyük “korku imparatorluğunu” kurdu.


Tarihe Yön Veren Olaylar İncelemesi – Kişisel Yorumlar


Tarihe Yön Veren Olaylar PDF indirme linki var mı?


Yeliz Aksoy – Tarihe Yön Veren Olaylar kitabı için internette en oldukça meydana getirilen aramalardan birisi de Tarihe Yön Veren Olaylar PDF linkidir. İnternette ücretli olarak satılan bir çok kitabın PDFleri bulunmaktadır. Ancak bu PDF’leri yasal olmayan yollarla indirmek ve kullanmak hem yasalara hem de ahlaka aykırıdır. Yayın evlerinin sitesinden PDF satılıyorsa indirebilirsiniz.

Kitabın Yazarı Yeliz Aksoy Kimdir?


Yeliz Aksoy Kitapları – Eserleri

 • Tarihe Yön Veren Savaşlar Ve Antlaşmalar
 • Tarihe Yön Veren Komutan ve Liderler
 • Tarihe Yön Veren Olaylar
 • Tarihe Yön Veren Bilim Adamları
 • Tarihe Yön Veren Zenginler ve Yöneticiler
 • Tarihe Yön Veren Mucitler ve Buluşları
 • Tarihteki Meşhur Zenginler ve Dünyaya Yön Verenler
 • Tarihteki Meşhur Bilim Adamları
 • Tarihteki Meşhur Savaşlar
 • Tarihin Mucize Yapıtları
 • Tarihteki Meşhur Mucitler
 • Tarihteki Büyük Felaketler
 • Tarihimizin Meşhur Dehaları
 • Tarihin Sır Odası
 • Tarihe Yön Veren Olaylar
 • Tarihte Osmanlı Bilim ve Teknolojisi
 • Tarihteki Meşhur Komutanlar ve Liderler


Yeliz Aksoy Alıntıları – Sözleri

 • 》 İlim güzeldir lezzeti de kalıcıdır. 《 (Tarihe Yön Veren Bilim Adamları)
 • “Özgür hiçbir şahıs başkaları tarafınca ülke kanunlarına bakılırsa yargılanıp yargı giydirilmediği sürece tutuklanmayacak, hapsedilmeyecek, mal varlığına el konulamayacak, kanun dışı duyuru edilemeyecek, sürgün edilmeyecek ve her ne şartla olursa olsun zarara da uğratılmayacaktır.” (Tarihe Yön Veren Olaylar)
 • 1949-1952 yılları aralığında 2.800.000, 1952-1957 yılları aralığında 3.509.000, 1958-1960 yılları aralığında 6.700.000, 1961-1965 yılları aralığında 13.300.000 Müslüman Uygur türkü Çinliler tarafınca çeşitli yöntemlerle öldürüldü. Müslüman Uygurların 1 taneden fazla çocuk sahibi olmalarının yasaklandığı Doğu Türkistan’da bu yasağa uymayanların evlatları anne rahminde kürtajda katledildi. (Tarihe Yön Veren Zenginler ve Yöneticiler)
 • Aydınlanmanın bir başka özelliği, maddeci felsefeye öncülük etmesiydi. İnsan böylece, mutlak varlığın madde olduğu, varlığını maddeye borçlu olduğu yalanına inandırılıyor ve maddeye dayalı amaçlara yöneltiliyordu. Tüm bu telkinler ve yanlış yönlendirmeler sonucunda, ortaya Allah’ a inanç etmeyen ya da Allah’ tan gereği benzer biçimde korkmayan, Allah’a karşı görevli olduğu gerçeğini kabul etmeyen, yaşamı yanlız bu dünyadan ibaret sanan, vicdanını körelten ve kullanmayan, çıkarcı, egoist, vefasız, sevgisiz, şefkatsiz toplumlar ortaya çıktı. Bu şekilde din ahlakından uzak cemiyet düzenini teşvik etmenin ne kadar büyük bir çekince olduğu ise, sonraki yüzyıllarda daha iyi anlaşıldı. Tüm bunların neticesinde Avrupa ihtilaller, düzensizlik, terör, savaşla geçen bir yüzyıl yaşadı. (Tarihe Yön Veren Olaylar)
 • Malüm materyalizmin ıztırabını yine yine çeken ‘bilim, zincirleri yavaş yavaş kırıyor benzer biçimde. Yarın, kim bilir, nörofizyolog Karl Pribram’ ın torunları – ve bizim çocuklarımız- burunları bir karış havada inançsız bilim adamlarına rastgelmeyecekler. (Tarihe Yön Veren Bilim Adamları)
 • İllümine kökenli masonluğun devrimde büyük görevi olduğu devrimin arkasından kaleme alınan çeşitli kitaplarda dile getirildi. Yaygın bir iddiaya bakılırsa, Fransız Devrimi’ni ateşleyen ayaklanmanın planı, 1782 senesinde Büyük Masonik Konvansiyon’da yapılmıştı. (Tarihe Yön Veren Olaylar)
 • Ufak Kaynarca Antlaşması, Osmanlı Devleti’nin kuruluşundan çöküşüne kadar imzaladığı, şartları en ağır antlaşmadır. (Tarihe Yön Veren Komutan ve Liderler)
 • 30 Nisan 1945 günü almış olduğu yenilgiyi kendine yediremeyen Hitler, Berlin’de eşi Eva Braun ile beraber intihar etti. Bu vakadan yedi gün sonrasında ikinci Dünya Savaşı sonlandı. Savaşta 35 milyon şahıs yaşamını yitirdi. (Tarihe Yön Veren Komutan ve Liderler)
 • “Zaman sadece hareketle, cisim hareketle, hareket cisimle vardır. O halde; cisim, hareket ve zamandan birinin diğerine bir önceliği yoktur.” (Tarihe Yön Veren Bilim Adamları)
 • Cengiz Han ve ordularının gerek strateji gerekse “zevk” gereği öldürmüş olduğu insan sayısının 40 milyonu bulmuş olduğu tahmin edilmektedir . (Tarihe Yön Veren Komutan ve Liderler)
 • Cebir’in geometri’ye uygulanmasını, Müslümanlara borçluyuz. Bu da 900 senesinde vefat etmiş olan Sabit bin Kurra’nın eseridir.
  Georges Rivoire (Tarihe Yön Veren Bilim Adamları)
 • Fransız yazar Pierre Miquel, La Grande Revolution adlı kitabında jakobenlerin çoğunun mason localarına üye olduklarını vurgular. Masonik kaynaklar Rousseau, Montesquieu, Diderot benzer biçimde adların masonluğunu üzerine basa basa duyurmalarına karşın, “minimum on bin kelle kesilmelidir” sözüyle ünlenen Marat’nin loca kayıtlarından söz etmemeyi yeğlerler. Oysa, Amerikalı mason W. R. Denslow’un 10.000 Famous Freemasons kitabına bakılırsa, 1793’te Jakoben kulübünün başkanlığına seçilen Danton da masondur ve Voltaire’i yetiştirmiş olan Paris’teki meşhur Dokuz Kızkardeşler locasına üyedir. Devrimin en ” kan dökücü ” lideri olan Robespierre de masondur, Marat da. (Tarihe Yön Veren Olaylar)
 • 1996 senesinde ABD tarihinde ilk kez, Beyaz Saray’da Müslümanlar’a iftar yemeği verildi. (Tarihteki Meşhur Zenginler ve Dünyaya Yön Verenler)
 • Tüm yaşamını tek bir odanın içinde geçiren kişinin dünyası bir tek o dört duvardan ibarettir. (Tarihe Yön Veren Zenginler ve Yöneticiler)
 • Uygur Türklerinin dini vecibelerini yerine getirmelerine izin verilmedi, yakarma bölgeleri ve okulları kapatıldı, bölgenin birçok yerinde din adamları tutuklandı. Büyük bir kısmı ise öldürüldü. Çin Uygur özerk bölgesi’nde hiçbir tedbir almadan nükleer denemeler yapmış oldu. 1964 yılından bu yana 46 nükleer tecrübe etme gerçekleştirildi bu nükleer denemelerin sonucunda Uygur Türkleri içinde kanser oranı muhteşem derecede arttı pek oldukça çocuk sakat yada ölü olarak hayata merhaba dedi. (Tarihe Yön Veren Zenginler ve Yöneticiler)
 • Newton; bu kadar oldukça bilime yakın olmasının sebebini “hedefim tanrıyı bulup tanımaktır”sözüyle açıklamaktadır. (Tarihe Yön Veren Zenginler ve Yöneticiler)
 • ||. Abdülhamit’in tahta çıkması Osmanlı Devleti’nin oldukça buhranlı bir dönemine rast geldi. Buna karşın muhteşem bir sabır, müthiş bir zeka ve büyük bir ustalıkla devleti 33 yıl süresince dirayetle yönetim etti. (Tarihe Yön Veren Komutan ve Liderler)
 • “Hayat sadece yaşamdan gelir” (Tarihe Yön Veren Zenginler ve Yöneticiler)
 • “Er-Razi tıp, eczacılık, kimya, simya benzer biçimde birçok alanda buluşlarının bir çok hala geçerliliğini sakınan İranlı Müslüman bir bilim adamıdır. Sülfürik asidin keşfi, ilk göz ameliyatı, su çiçeği ve kızamığın tıbbi olarak birbirinden ayrılması, antisepsinin keşfi (alkol ve tıpta kullanımı), alerjik astım üstüne yazılan ilk yazı benzer biçimde birçok çalışmasıyla tanınmış Müslüman tıp doktorudur.” (Tarihe Yön Veren Bilim Adamları)
 • Geometride ilk kez açıları pergel ile ölçen, sıvıların özgül ağırlıklarını hesaplayan kişidir. (Tarihe Yön Veren Bilim Adamları)

YORUMLAR

YORUM YAZ!

Yorum Ekle[

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu
Instagram takipçi hilesi instagram yabancı takipçi satın al takipçi satın al
meritking meritroyalbet bahsine giriş madridbet yeni giriş paralı tombala siteleri